Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2018-09-12 16:20 i Klöverbackens skola Kungälv
Musikhistoria- olika epoker 50-90-tal Sjunga och markera rytmer i grupp och samfällt
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik är glädje och rytm och dans. Musik är en sång om en borttappad svans. Musik får den fattige att känna sig rik. Ja ingenting är lika stort som musik.

Innehåll

Målet med undervisningen i musik är att utveckla förmågan att sjunga och musicera tillsammans med andra, men också att lyssna på och prata om musik samt att skapa egen musik.

 

Vad?

Eleverna kommer att få

 • sjunga och spela rytminstrument. 
 • öva på att använda sin röst på olika sätt.
 • sjunga unisont och i kanon.
 • skriva nya texter till gamla sånger.
 • göra nya sånger utifrån dikter.
 • Lyssna på olika slags musik och prata om vilka känslor musiken förmedlar.

Hur?

 • Vi lär oss nya sånger på svenska och engelska.
 • Vi pratar om sångernas innehåll, och musikstilar.
 • Vi sjunger sånger på olika sätt och med olika stämningar och gör rörelser till
 • Vi prövar att dirigera varandra 
 • Vi övar oss på rytmer, takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • Vi testar att göra egen musik på olika sätt.
 • Vi lyssnar på och pratar om hur musiken påverkar oss (känslor, humör och associationer)

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att

 • spela på rytminstrument tillsammans med andra
 • sjunga tillsammans med andra
 • skapa musik i olika former genom att använda dig av bild, ljud, rytmer och rörelser
 • prata om musik du lyssnat på

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK Lgr 11 bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm. (flyt och timing)
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassa efter takt/rytm och situation.
MUSIKSKAPANDE
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
 • Mu
Skapar med hjälp i olika former och provar olika idèer.
Skapar i olika former och provar olika idèer.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idèer till en till viss del fungerande form
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idèer som leder till en fungerande form.
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
 • Mu
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt t.ex. vad man tycker om den, hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver genom att ge tydliga exempel kopplat till kända situationer eller egna erfarenheter.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musik påverkar människor i olika situationer. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: