Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 3, Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

Skapad 2018-09-12 16:33 i Uppsävjaskolan Uppsala
Eleven lär sig om människors levnadsvillkor under olika perioder och gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Eleven får lära sig hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen. Eleven får bekanta sig mer med tidslinjer och några tidsbegrepp.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om hur livet kunde vara under tre perioder som kallas stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra livet då med livet nu. Du får veta hur man kan se spår i naturen från dessa perioder. Tillsammans kommer vi att bygga upp en tidslinje i form av olika utställningsföremål.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska kunna ge exempel på hur livet var på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Du ska kunna göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från dessa perioder.
 • Du ska kunna begreppen dåtid och nutid, samt istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Undervisning och bedömning

Du kommer att få se filmer, läsa fakta och delta i gemensam undervisning.

Du kommer att få skriva fakta med läraren. 

Du kommer att få göra enkla jämförelser muntligt/ med bild/ skriftligt.

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Du kommer att få arbeta praktiskt genom att bygga upp olika utställningsföremål. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Hur man levde
 • SO   3
Du berättar på ett enkelt sätt hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel något om deras bostäder, kläder, verktyg eller mat.
Du berättar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat.
Du berättar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader. Du berättar om skillnaderna och likheterna och beskriver varför det är så.
Spår från forntiden
 • SO   3
Du ger något exempel på spår från forntiden i naturen och i språket.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från. Du berättar om spåren och beskriver något om varför de finns, hur har de uppkommit eller varför finns de kvar.
Tidslinjer
 • SO   3
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör och varför en period övergår i en annan. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: