Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-09-13 08:48 i Regnbågsskolan Gullspång
Jakobs arbete i engelska utgår från att nå målen för åk 6
Grundskola 6 Engelska
Engelska åk 6

Innehåll

 

 

Varför ska vi göra det? Vad är syftet?


Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

    Mål

 • Du ska förstå vad en text du läser på engelska handlar om.
 • Du förstår när någon pratar engelska om saker som är välbekanta för dig.
 • Du kan tala engelska och göra dig förstådd.
 • Du ska kunna skriva på engelska så att andra kan läsa och förstå vad du menar.
 • Du ska lära dig mer om engelskspråkiga länder och traditioner.

    Det här kommer vi att jobba med

 • Vi jobbar inom ord- och uttrycksområden med avseende att kunna presentera dig själv, din familj, ditt hem, engelskspråkiga länder, traditioner.
 • Vi lyssnar på talad engelska från olika delar av världen.
 • Vi läser olika texter.
 • Vi skriver egna texter.
 • Vi tränar på korrekt uttal genom högläsning och hörförståelseövningar.
 • Vi talar engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper.
 • Vi utökar ordförrådet genom att skriva gemensamma texter, träna in glosor, läsa och skriva texter.
 • Vi arbetar med grammatikområden så som pluralformer av substantiv, -s på tredje person, verb, a/an, the, am/are/is, do/does, don't/doesn't, have/has, komparation av adjektiv, ordningstal, alfabetet, prepositioner

    Det här bedömer jag

 • din förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal.
 • din förmåga att läsa och förstå korta texter.
 • din förmåga att skriva en kort text om dig själv och annat innehåll.
 • din förmåga att förstå talad engelska.
 • din aktivitet på lektionerna
 • din förmåga att slutföra uppgifter.
 • din förmåga att förstå instruktioner. 

Bedömningen kommer att ske muntligt, skriftligt, via textproduktion, selftest och prov.

 

Du kommer att självständigt få arbeta med olika sorters läromedel för att öva på att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ditt ordförråd.

Du kommer att få träna på stavning och grammatik.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Reading, speaking, writing and listening

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket god nivå
Reading
Writing
Speaking
Listening
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: