👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2018-09-13 09:19 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
I detta område ger vi oss in i flera perspektiv som handlar om miljön, närmare bestämt fyra av de Globala Målen. För att förstå varför vi har de miljöproblem vi har och varför de globala målen finns så behöver vi även lära oss kemin i luft, vatten och mark. Gör er redo för att dyka in i en spännande värld med många dilemman och flera ställningstagande man kan göra.

Innehåll

Vi Måste Ta Hand Om Vår Planet

Under detta område kommer vi fördjupa oss i luft, mark och vatten och knyta dessa tre delar till 4 av de Globala Målen och tillsammans förstå orsak och verkan. 

Syftet är att öppna våra ögon och börja förstå att vi alla är en del av det hela på jorden. Alla lever på samma planet och vi behöver hjälpas åt för att uppnå De globala målen.

Mål 6- Rent vatten och sanitet

Mål 11- Hållbara städer och samhällen

Mål 13- Bekämpa klimatförändringar

Mål 14- Hav och marina resurser

 

Hur vi kommer jobba:

 • Genomgångar, föreläsningar och filmer kommer inspirera till era arbete
 • Uppgift 1: Du ska skriva en faktatext om Klimatförändringarna; antingen kopplat till vatten eller till luft. Vatten kopplas till De globala målen 6 och 14 medan Luft kopplas till De globala målen 11 och 13. Din faktatext skrivs på lektionstid eller på studiestödstid.
 • Uppgift 2: Intervju av annan elev (spelas in). Du ska vara så pass påläst på ditt område och kunna svara på frågor, diskutera och argumentera för de globala målen inom detta. 

Efter avslutat område kommer du ha kunskap om:

 • De globala målen, varför de finns och varför alla måste ta sitt ansvar
 • Luften, koldioxidutsläpp och det moderna samhällets påverkan på växthuseffekten
 • Vattnet, vattnets kretslopp och vattenrening samt hur övergödning, försurning och miljögifter påverkar ekosystemen i haven. 

 

Uppgifter

 • Kemillektion om Luft

 • Kemilektion om Luft

 • Lektion 1 - vecka 39

 • Vatten och klimatförändringar

 • Luft och klimatförändringar

 • Power point presentationen från vecka 39

 • Kemilektion om Luft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9