Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt skapande i musik

Skapad 2018-09-13 09:41 i Rådmansö skola Norrtälje
Att i grupp med hjälp av digitala verktyg lära sig grunderna i musik/filmproduktion och få skapa musik med tillhörande musikvideo/film
Grundskola 4 – 6 Musik
Musik, digitalt skapande, drama

Innehåll

Digitalt skapande – Musik 
klass 4

Tid
6 - 7 lektionstillfällen

 

Syfte
Att i grupp med hjälp av digitala verktyg lära sig grunderna i musik/filmproduktion och få skapa musik med tillhörande musikvideo   

 

Metod

Eleven får via en introduktionslektion kunskapen om hur man arbetar i apparna Garageband och Imovie, allt leds via projektor i helklass under första lektionen. Vidare ges eleven ett instruktionsblad där all information om arbetet står beskrivet. Syfte, mål, tips, krav etc. På slutet av introduktionslektionen delas eleven in i att arbeta enskilt eller i grupp om minst 2 och max 4 personer. Efter introduktionen startar eget arbete där läraren finns till förfogande vi behov av hjälp. När projektet är färdigt lämnas musikvideon in tillsammans med en skriftlig utvärdering från varje elev på ca ett halvt A4. Gruppen får som sista moment presentera sin musikvideo inklusive en kort presentation och sedan via projektor visa upp filmen för andra personer, tex ens klass eller lärare från skolan.


Tillvägagångssätt efter introduktion:

 • Göra en grovplanering kring vad musikvideon ska innehålla i stort, det för att man senare enklare kan skapa musik som passar
 • Se till att alla i gruppen har förstått uppgiften och att man tillsammans löser problemen genom att hitta likvärdiga uppgifter till alla samt att man tar allas åsikter/idéer positivt 
 • Att ha projektets tema i fokus. Se till att alltid gå tillbaka och tänka efter om det man skapar passar in
 • Vara noga med instruktionerna så att man inte missar viktiga delar
 • Var inte rädd att fråga läraren eller klasskamrater om hjälp. Vi jobbar aldrig mot varandra så det är viktigt att kunna hjälpa till

 

Reflektion av läraren

Att få skapa musik genom digitala verktyg är en stor del av hur dagens musik skapas. Och därmed tycker jag att eleverna ska få en chans att förstå hur man kan arbeta, dock i en förenklad version, för att skapa digital musik. Även filmskapande är stort med dagens samhälle där Youtube och flera stora streamingtjänster är väldigt attraktiva för unga. Så att få lära sig musikskapande, filmskapande samt redigering är något som jag tror alla kommer ha nytta av. Dagens teknik är så pass utvecklad så det digitala verktyget är ett bra komplement till hur man idag kan lära sig musik teoretiskt och också praktiskt lärande inom musik. Att experimentera sig fram genom att spela piano, gitarr eller tex trummor via Ipaden är en stor tillgång när man senare lär sig de akustiska instrumenten i musiksalen. Även musikaliska begrepp, namn, tecken/symboler ser lika dant ut via Ipaden som i traditionell undervisning.

 

 

Kopplingar till Lgr 11  -musik

 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument

 

Kunskapskrav

Eleven kan delta i projektet på ett fokuserat och produktivt sätt och på så vis lära sig grunderna i musik/videoskapande genom att använda en Ipad med apparna Garageband och Imovie. Eleven skall också ha förstått syftet med att arbeta i grupp, att kunna planera/arbeta och sedan skapa egen musik tillsammans med tillhörande musikvideo. 

Källa

Lgr 11 – musik.pdf

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet/svid12_5dfee44715d35a5cdfa219f/1530314731/compulsorycw/jsp/subjecttopdf.pdf?subjectCode=GRGRMUS01&tos=gr&typeOfDoc=pdf 

 

 

 ////////////////////////

 

Digitalt skapande - Musik

Musik och musikvideo/film

 

Garageband

Vad ska ni göra?

 

 • Skapa musik till er musikvideo/film genom att använda appen Garageband
 • Var noga med att veta vad ni ska göra då musiken måste höra ihop med er musikvideo/film
 • Undersök vad man kan göra i appen, se till att testa alla knappar och diskutera i gruppen vad dom gör och undersök om det eventuellt kan komma till användning när ni arbetar
 • Ge varandra olika uppgifter så att hela gruppen får vara delaktiga i arbetet!

Musiken måste innehålla

 

 • Minst 2 instrument (tex elbas och trummor)
 • Minst 2 spår med inspelat material från mikrofonen (tex rap, sång eller effektljud)

 

 

Tips

 

 • Gör det enkelt
 • Se till att ha en plan med både videon/filmen och musiken innan ni börjar att arbeta i garageband
 • Om ni ska använda ackord på instrumenten så är detta en bra följd att starta med!
                                           
  |  C  |  Am  |  F  |  G  |
 • Man kan alltid ta bort, redigera eller göra om sina inspelningar. Så våga att testa att spela in och sen lyssna hur det låter. Blir det fel så är det bara att ta om och försöka igen!
 • Trummor och elbas hör ihop, dom utgör grunden i alla låtar. Har ni svårt att börja med en låt/idé så starta med att sätta ihop dom två instrumenten. Sen kan man lägga på gitarriff, pianokomp, slagverk och så vidare

 

iMovie

Vad ska ni göra?

 

 • Göra en musikvideo/film med tema ”VÄNSKAP”
 • Undersök vad man kan göra i appen, se till att testa alla knappar och diskutera i gruppen vad dom gör och undersök om det eventuellt kan komma till användning när ni skapar
 • Ge varandra olika uppgifter så att hela gruppen får vara delaktiga i arbetet

Filmen måste innehålla/vara

 

 • Minst 20 sekunder lång
 • Innehålla en ”start” och ett ”slut”
 • Innehålla text med musikvideons/filmens titel och sluttext med namnen på alla medverkande i gruppen
 • Musik som ni skapat tillsammans i Garageband. Musiken/ljudeffekterna måste vara med under större delen av filmen
 • Får EJ innehålla ett ljudspår. Allt ljud skall spelas in via Garageband, musik, tal och effekter.

 

 

 

 

Tips

 

 • Gör det enkelt
 • Välj inte för många platser som ni spelar in på. Håll er hellre till 2-3 stycken för att enklare kunna redigera ihop filmen. Men självklart är ni välkomna att använda så många platser/scener ni önskar
 • Planera musikvideon/filmen genom att först på papper rita upp scenerna som ni ska ha med
 • Hitta en röd tråd
 • Hela musikvideon/filmen behöver inte vara klar på papper när ni ska börja spela in utan det räcker med oftast med starten och kanske en bit av slutet för att få en bra grund
 • Man kan alltid ta bort, redigera eller göra om sina inspelningar. Så våga att testa att spela in och sen lyssna/se hur det låter. Blir det fel så är det bara att ta om och försöka igen!
 • Försök att dela upp filmen i tydliga delar som tex ”Intro, huvuddel och slut”

 

 

 

 


Ett par sista ord

Alla grupper har totalt 6 lektioner att färdigställa sin musikvideo/film och det kan kännas länge, men tiden går fort när man sätter sig och arbetar. Se till att ni tillsammans gör ett tydligt schema över hur ni ska arbeta och vad ni ska göra. Det är viktigt att alla i gruppen har arbetsuppgifter så det inte blir någon som hamnar utanför.
 När musikvideon/filmen är klar så ska man varje person lämna in en skriftlig utvärdering av arbetet (det går självklart att utvärdera muntligt om behovet finns) och sedan ska ni även redovisa musikvideon/filmen för andra personer än er grupp.

Vi kommer att prata igenom vad vi ska utvärdera och vilka viktiga punkter vi kan lyfta fram. Ni kommer själva att få ge förslag om vad denna utvärdering skall innehålla.

 

 

Lycka till! 

 

/Sebastian Norrby  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Digitalt skapande i musik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: