Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din familj

Skapad 2018-09-13 09:59 i Östlyckeskolan Alingsås
Presentera personerna i en familj
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Presentera dig själv och personerna i din familj

Innehåll

Utveckla din förmåga att

 • skriva en sammanhängande text
 • använda ord och fraser från läroboken och undervisningen i din egna text
 • bearbeta text efter respons
 • prata spanska
 • lyssna och förstå när dina vänner pratar spanska

Att göra - Inlämning - Redovisning

Du ska med hjälp av kapitlena 5, 6 (endast färgerna), 7 och 8 i Gracias 7 presentera de olika personerna i din familj. Givetvis får du även skriva om dina djur, om ni har djur. Om du inte har några syskon kan du istället skriva om två vänner.

Dela ditt dokument med Therése Stigmarker. Vänta på respons. Bearbeta och förbättra sedan din text.

Förbered stödord eller gör en tankekarta så att du muntligt kan berätta om din familj för Therése och två andra kompisar.

heter

ålder

favoritfärger

utseende

arbete

har på sig för kläder

Material, källor

Gracias 7 textbok kapitel 5, 6, 7 och 8

Gracias 7 övningsbok sve-spa-ordbok längst bak

Tidigare elevers texter som exempel, som stöd.

Grammatikundervisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk Framställning: Skriva och tala

E
C
A
Förstå tal
Förstå text
Redogöra, kommentera & agera
Välja & använda strategi
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Uttrycka sig skriftligt
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: