Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brand tema

Skapad 2018-09-13 10:23 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Under September månad så ska vi på förskolan ha ett fokus på brand. Vad är en brandövning? Vad behöver vi tänka på?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Genom att fråga, samtala och använda barnens olika erfarenheter och kunskap om brand så ska vi skapa oss en större förståelse kring brand och gemensamm kunskap om vad vi gör på förkolan om det börjar brinna.

Mål

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

Att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att barnen ska få arbeta med temat på ett varierande sätt där fokus läggs på att barnen är med och skapar för att de ska känna delaktighet i processen. Genom att de får vara med i processen och så vill vi att de ska kunna göra sig förstådda och utföra, upptäcka och utforska med hjälp av varndra och den teknik vi har. Att vi får möjlighet att berätta och beskriva vår kunskap med hjälp av olika uttrycks medel, som tillexempel genom bild. 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vårt brand tema kommer att avslutas med en gemensam brandövning på förskolan. Brandövningen genomförs varje år, för att rutin och uppsamlingsplatserna ska vara återkommande och sätta sig hos barnen. För att närma oss brandövningen så kommer vi arbeta med olika uttrycksformer för att fånga upp och göra barnen nyfikna. Vi kommer att titta på film om brandövning, göra experiment, söka information via ipaden, skapa med hjälp av bild och form. 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: