👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2, EK17A, 2018-2019

Skapad 2018-09-13 11:22 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
Momentplanering för Samhällskunskap 2. 1. Det Svenska valet den 9 sept 2018. Valdebatt och engagemang. 2 .Nationalekonomiska teorier och politiska ideologier- Går det att knyta en teori till en ideologi? Ja! 3.Internationella relationer, kolonisation. Postkolonialism, finns den idag? KINA, RYSSLAND, USA och EUROPA. 4. TEMA uppsats, vetenskaplig metod.

Uppgifter

  • CASE, redovisning av riksdagsvalet 2018

  • Case Valet 2018, lämna in både PP fil och Wordfil.

  • Artikel om det Svenska valet 2018. Ledare.

Matriser

Sam
Momentet Svensk politik, riksdagsvalet 2018

Rubrik 1

Caseredovisning av riksdagsvalet 2018. analys, begrepp, samtal och argumentation
Nivå 1
E
Nivå 2
D
Nivå 3
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Aspekt 1
Analys, begrepp, samtal och argumentation
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
till övervägande del
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Till övervägande del
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.