👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 9 energi och effekt, kraft och rörelse

Skapad 2018-09-13 11:42 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Fysik
"Energi kan inte skapas eller förstöras - bara omvandlas mellan olika energiformer" - så lyder energiprincipen - en av de mest fundamentala reglerna inom fysiken. Om det är sant - varför har vi då problem med vår energiförsörjning? Vilka "energikällor" bör vi satsa på i Sverige i framtiden? Men hur blir vatten, vind, sol, och uran till elektricitet? Vi kommer ansluta till vårt arbete med energiförsörjning genom att undersöka elektrisk energi och effekt. Sedan kommer vi att avsluta fysiken med ett arbete om kraft och rörelse.

Innehåll

I det här området kommer du att repetera fakta kring hur de olika "energikällorna" fungerar och vilka för- och nackdelar det finns med dom

Du kommer att kunna lära dig hur elektriciteten skapas.

Vi kommer att ägna vecka 36 åt att titta närmare på Sveriges miljömål och vad de olika partierna säger om dessa. Hela veckan arbetas det i många ämnen med valet och på fysiken kommer du fokusera på miljöaspekten.

Dessa och andra intressanta frågor inom energiområdet ska du få undersöka och bilda dig en uppfattning om. Energifrågan är minst sagt en stor och viktig fråga som alla människor behöver vara insatta i för att kunna bidra till att skapa en bra framtid!

 

Vi kommer ansluta till vårt arbete med energi genom att undersöka elektrisk energi och effekt.

Sedan kommer vi att avsluta fysiken med ett arbete om kraft och rörelse.

 

 

Uppgifter

  • lektionsplanering

Matriser

Fy
Bedömning av Fysik år 9 Läroverket

Diskutera och ta ställning (D)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
D1
samtala och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och motivera ställningstagande med ... motiveringar samt konsekvenser
enkla
utvecklade
välutvecklade
D2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som ...
till viss del för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
D4
Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa..... texter och andra framställningar med …. till syfte och målgrupp.
i huvudsak fungerande enkla viss anpassning
relativt väl fungerande utvecklade relativt god anpassning
väl fungerande välutvecklade god anpassning

Planera och undersöka (P)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
P3
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ... slutsatser med ... koppling till Fysiska modeller och teorier.
enkla viss
utvecklade relativt god
välutvecklade god
P5
Dessutom gör eleven …. dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
enkla
utvecklade
välutvecklade

Beskriva och förklara (B)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
B1
Eleven har ... kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva med viss
goda förklara och visa på samband inom med relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom och något generellt drag med god
B2
Eleven kan föra... underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på … fysikaliska samband.
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
B4 (energiförsörjningsdelen)
Dessutom för eleven ... underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
enkla och till viss del visar på
utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
välutvecklade och väl visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos