👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Liv i utveckling

Skapad 2018-09-13 12:51 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

Liv i utveckling

Lokal pedagogisk planering årskurs 7

 

Vecka 34 – 40

Spektrum Biologi: s. 6 – 35 i häftet, ett löst blad om fotosyntes och cellandning

Undervisningens mål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • ·         Använda biologins ord, begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
  • ·         Genomföra systematiska undersökningar och dra slutsatser från dessa

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Kroppens celler, (organ och organsystem) och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

Mål för kursen

Du ska kunna

·         Vad som är gemensamt för allt levande, och att allt levande består av celler med gener

·         Fotosyntes och cellandning

·         Beskriva en cell

·         Beskriva livets uppkomst och arternas utveckling utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller

·         Hur organismer är släkt, och hur de är organiserade

·         Kunna någon historisk person och beskriva vad personen gjorde

·         Att kunna hur man jobbar på ett naturvetenskapligt arbetssätt

 

Begrepp att arbeta med

Biologi, organism, DNA, celler (cellmembran, cellkärna, cellvägg, kloroplast), fotosyntes, cellandning, ozon, art, ras, bastard och hybrid, fossil, evolution, naturligt urval, biologisk mångfald, mutation, genetisk variation, hypotes, slutsats

Historiska personer

·         Carl von Linné

·         Charles Darwin

·         Stanley Miller

 

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom filmer, genomgångar, klassrumsdiskussioner, laborationer och läsning i boken.

Planering

Vecka

Innehåll

Läxor och sidor

34

Introduktion/utdelning av läroböcker och arbetsmaterial, genomgång av LPP och kunskapskraven

Biologi – läran om livet

Vad är liv?

Genomgång av säkerhetsregler

35

Liv i utveckling s. 8-11

Film: Livets historia del 1 ”Det första livet ” (14 min)

Gruppdiskussion

Fotosyntes och Cellandning (löst blad)

Cellen – växtcell och djurcell s. 13-14

Film: Utflykter till livets kärna: Cellstaden (7 min)

Laboration: Mikroskopets delar och Växtceller i mikroskop                

 

 

 

 

36

Ordning i mångfalden  s. 16-19

Laboration: Växt- och djurceller i mikroskop

 

Läxa till onsdag: Fotosyntes och cellandning

Läxa till torsdag: Väx- och djurceller, och mikroskopets delar

37

Evolution s. 22-26

Hur livet uppstod på jorden – en exposé.

http://prezi.com/sdieavfoy9hu/tidslinje/

Film: Darwin – ”Livet i utveckling del 3”

Survival of the fittest – Naturligt urval

Laboration: Sortera organismer

 

 

38

 

Film: Forts. Darwin – ”Livet i utveckling del 3”

Det naturliga urvalet

Laboration: Lägga ut tidslinje med kort.

Film 1 – Vem kör? https://www.youtube.com/watch?v=F80q4LvXxrY

Film 2  - Vem är smartast? https://www.youtube.com/watch?v=CtLwrG7PHfA

Diskussion vem har kommit längst i utvecklingen? Jämför s.18

Film 3 – Egenskaper https://www.youtube.com/watch?v=5Jngcq6X5fU

Läxa till torsdag:

Läs s. 22-26 och öva på fråga 1-4 på s. 26

 

Inga lektioner efter kl. 13.00 onsdag-fredag

39

Repetera, ta igen, komplettera, fördjupa

PROV onsdag 26/9

’Liv i utveckling’ s. 8-30, anteckningar och laborationer

 

40

Ett naturvetenskapligt arbetssätt s. 31-35

 

Uppgifter

  • Prov 26 september