Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Spotlight 4 Unit 1

Skapad 2018-09-13 13:08 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Vi tränar på att läsa, tala och skriva med utgång från läroboken Spotlight.
Grundskola 4 Engelska
During English lessons in year 4, we will be continuing to speak, write, listen and read in English. We will be watching films, playing games, reading texts and books. You will also have a chance to work with Spotlight exercises online as well. Sometimes we will have a quiz on vocabulary or grammar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå enkel talad och skriven engelska, kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer och syften och mottagare.

Undervisning

During weeks 36-40

We will be practicing greetings and have a short conversation with someone. You can speak about the weather, pets or the garden.

We'll practice the following words:  want/don't want, like/dislike, have/don't have, can/can't

You'll have a chance to practice alone or in a small group, orally and in Writing and in conversations or discussion.

Grammar:

There is/there are

a/an

 

Bedömning

You will be assessed on the following:

 • Greet and present yourself with your name, age and where you live.
 • Speak about another person or animal
 • Speak about the weather
 • Name the colors
 • Tell where something is
 • Tell about something you want or don't want
 • Tell about somethingyou like or don't like.
 • Tell about something you have or don't have.
 • Tell about something you can do or can't do.

Uppföljning/ Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetet både muntligt och skriftligt. Elevernas framsteg dokumenteras skriftligt och det eleverna producerar skriftligt sparas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska - Spotlight 4 Unit 1

 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  C 6   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  C 6   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6   Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6   Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå

En
Engelska åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande.
Samtala
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger.
Du deltar i samtal.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs- villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du berättar lite om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du berättar om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du diskuterar olika livsvillkor samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: