Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5

Skapad 2018-09-13 13:25 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 5 Musik
Utveckla kunskaper och delta i musikaliska sammanhang Tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel Utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument och musikaliska begrepp/former/symboler Bearbeta och framföra musik Utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela Utveckla musikalisk kreativitet Öka förståelse om olika musikkulturer

Innehåll

Syfte

Att vidareutveckla din musikalitet och kunskaper kring musik, i form av sång, spel, teori, lyssning, framföranden och musikskapande. 

Centralt innehåll

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikframföranden.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk.
 • Musiksymboler, noter och ackord.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans.
 • Konstmusik, populärmusik och folkmusik från olika kulturer.

Konkreta mål

 • Att delta aktivt i sång och instrumentspel.
 • Att utveckla din förmåga att spela gitarr, keyboard och slagverk.
 • Att repetera och lära dig mer om musikens centrala begrepp och symboler.
 • Att lära dig om samspel mellan musik, dans och rörlig bild.
 • Att lära dig grunderna i digital inspelningsteknik.
 • Att framföra musik inför andra, enskilt eller i grupp.
 • Att lära dig om musikens historia i västvärlden.
 • Att bekanta dig med musiktraditioner från olika delar av världen. 

Undervisning

Vi kommer att:

 • Bredda vår sångrepertoar och sjunga låtar från olika genrer.
 • Jobba vidare med några de instrument vi lärt oss tidigare.
 • Ha övningar i musikteori.
 • Prata om och lyssna på olika betydelsefulla musiker och musik från olika delar av världen.
 • Gemensamt spela in en låt.
 • Lyssna på olika slags musik och diskutera våra upplevelser.

Bedömning

Din förmåga kommer att bedömas främst utifrån följande:

 • Hur aktivt du deltar på lektionerna.
 • Hur väl du deltar i diskussioner och kan beskriva och berätta kring det vi lär oss.
 • Hur stor säkerhet du uppvisar i att framföra musik med sång och instrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: