Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2018-09-13 14:11 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 2 Bild
Vi arbetar med olika material och tekniker för att utforska vår kreativitet. Vi analyserar våra bilder och använder oss av bildframställning för att knyta an till andra ämnen när vi exempelvis skriver texter.

Innehåll

Undervisningens mål

Du kommer att utveckla din kreativitet och lust att skapa. Du kommer att lära dig om några kända konstnärer, titta på och berätta om deras konstverk. Du får arbeta med olika material och tekniker. Du kommer att få titta på, hämta information från och berätta om bilder i böcker. Du illustrerar dina berättelser.

Detta kommer vi att arbeta med

Du får berätta om egna och andras bilder, lära dig fakta om några kända konstnärer, arbeta med olika material och färger t ex lera,  olika sorters papper, ritkol, akrylfärger, vattenfärger. Du lär dig olika sorters tekniker.

Detta kommer att bedömas

 • hur du använder olika tekniker och materiel

 • hur du redovisar dina arbeten

 • din förmåga att framställa bilder

 • din förmåga att förstå och tolka bilder

 • tilltron till din förmåga när det gäller att framställa bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild bedömningsmatris

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
FRAMSTÄLLA BILDER
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Behöver stöd i ditt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra ditt arbete.
Har ibland egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar ditt arbete, med handledning.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Du kan utvärdera ditt resultat.
Du har kreativa lösningar. Genomför och slutför din idé självständigt. Du utvärderar ditt resultat under arbetets gång.
KOMMUNICERA
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Du ritar och målar enkla bilder men berättar inte om dem.
Du har ett enkelt bildspråk. Du kan berätta något om dina bilder.
Du använder egna och andras bilder i berättandet.
Du arbetar aktivt och medvetet med egna och andras bilder. Du använder bilder för att uttrycka dina ideér och tankar. Du har ett rikt och tydligt bildspråk.
HANTERA METODER OCH TEKNIKER
Förståelse av hur metoder och tekniker är relaterade till varandra.
Du använder rätt metod, teknik och redskap utifrån givna instruktioner. Du behöver handledning för att lära dig hantera metoder och tekniker.
Du väljer och har förståelse för varför rätt metod, teknik och redskap bör användas. Du kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, men behöver viss handledning.
Du förstår och kan motivera vilken metod, teknik och redskap som bör användas. Du har god förmåga att hantera redskap/verktyg.
Du gör lämpliga val av metod, teknik och redskap. Du behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
ANALYSERA
ANALYSERA förstå och tolka
Du beskriver vad du ser.
Du tänker och reflekterar omkring vad du ser.
Du har en personlig tolkning av bildens budskap. .
Du resonerarkring bildens budskap sett ur olika synvinklar t ex Vad vill konstnären säga med sin bild. Hur uppfattas bilden av andra som ser den?
KREATIVITET
Självständighet och tilltro till din förmåga
Du behöver hjälp med idéer.
Du visar vilja och tar ibland egna initiativ i ditt skapande..
Du provar ofta egna ideér och slutför uppgiften..
Du tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: