Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2018-09-13 14:53 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Geografi
Europa är världens näst minsta världsdel med 746 miljoner invånare (2018). Nu ska vi fördjupa oss i världsdelen; dess klimat, natur och allt annat som har med geografi att göra.

Innehåll

Planering i Geografi - Europa

 

Nu ska vi arbeta med Geografi och koncentrera oss på Europa.

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ... ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Konkreta mål:

När vi arbetat klart med det här området ska du:

  • ha grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur i Europa.
  • kunna använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
  • kunna jämföra Europas  länder utifrån; befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation, klimatförändringar.
  • ha kunskaper om Europas handel och kommunikation
  • resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
  • känna till Europas länder och huvudstäder

 

Hur vi ska arbeta med området:

Du väljer ett land som du specialiserar dig på. Utifrån givna rubriker tar du reda på fakta om just ditt land.

Dessutom tränar du namngeografi på Europa.

 

Powerpoint om Geografi

Globalis

 

 

 

Bedömning.

 

Du visar dina kunskaper genom att representera ditt land i en grupp om ca 4, där ni jämför, diskuterar och drar slutsatser kring de fakta ni har om era olika länder.

Du visar även dina kunskaper om Europas länder och huvudstäder genom ett skriftligt prov.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: