Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Skutt 18/19

Skapad 2018-09-13 15:26 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Mål för läsåret 2018/2019 

Hållbar framtid

 • Utvecklar ett medvetet förhållningssätt

 Modersmål och kulturell identitet

 • Synliggöra olika språk med Polyglutt

Digitala lär verktyg/ IKT:

 • Inspirera
 •  IKT som ett kompletterande verktyg till undervisningen
 • Utmana fantasin
 • Utveckla och utmana i logistik och programmering
 • Förbereda inför framtiden och vårt digitala samhälle

Uppföljning av undervisningen utifrån tidigare analys

Genom att planera, genomföra och dokumentera med film och/ eller foto. Med kontinuerlig planering, reflektion och analys kan vi synliggöra vad som sker och utveckla verksamheten.

Strävansmål i undervisningen

* Hållbar framtid: Att utveckla en förståelse, respekt och ansvar att värna om miljön och våra resurser (sopsortering, mat, plantering av träd, samtal om vår planet) och att vi kan vara med och påverka

* Modersmål och kulturell identitet: Synliggöra allas lika värde, synliggöra språk och kultur i barngruppen

* IKT och digitala lärverktyg: Använda digitala verktyg på ett naturligt, inspirerande och lekfullt sätt i olika sammanhang (tex polyglutt, greens screen, digitala mikroskåp, programmering av robot)

Ansvariga för genomförande och dokumentation

Frida & Hayfaa

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: