👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteperiod ht -18, åk 4-6

Skapad 2018-09-13 15:27 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under utevistelsen kommer vi att genomföra olika aktiviteter med hjälp av en karta. Du ska få lära dig hur du en karta är uppbyggd, hur du kan använda den och hur du hittar kontroller. Du ska få utveckla din förmåga att förstå innebörden av olika symboler och hur de används. Friluftsliv: du kommer att utveckla din förmåga att vistas i olika utemiljöer. Koordinera och balansera din kropp i förhållande till underlag. Du kommer att få träna att bygga ett vindskydd.

Innehåll

Moment:

 • ROSEN
 • Hälsa och livsstil
 • Att orientera sig
 • Rörelse utomhus
 • Friluftsliv

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Uteperiod ht -18, åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan till viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Nivå 2
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Nivå 3
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av katror.
Aspekt 1