Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7B STATISTIK Prio 7

Skapad 2018-09-13 16:21 i Östra skolan Hudiksvall
Grovplanering till kap 1 Statistik i Prio matematik 7
Grundskola 7 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. I det här området kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

PLANERING

 

Här hittar du din veckoplanering

I planeringen finns också länkar till filmer som förklarar varje avsnitt i boken.

 

Du arbetar med uppgifter både på dator och i boken. Utöver det övar vi problemlösning, resonemang och kommunikation. Vi använder många olika metoder för att lära oss så mycket som möjligt och utveckla alla förmågor. 

De förmågor du ska utveckla i matematik är: begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning.

 

film- 1.1  Tabeller

film - 1.2  Diagram

film - 1.3 Rita och granska diagram

film - 1.4 lägesmått

 

Här är bedömningsuppgiften som ni ska göra. Egen undersökning.

Uppgiften finns också i Classroom, för att gå med i kursen är koden: 3a5fgc 

 

 

 

Matriser

Ma
Självbedömning - Statistik år 7

PROBLEMLÖSNING

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...avläsa information godtagbart ur en tabell.
...avläsa information från något eller några diagram - t.ex. linjediagram, stolpdiagram och cirkeldiagram.
...beskriva hur jag gör för att visa information med hjälp av tabell eller diagram.

BEGREPP

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...namnge några olika typer av diagram.
...föreslå olika diagram för olika typer av undersökningar.
...beskriva någon skillnad mellan medelvärde, median och typvärde.
...välja och ge exempel på lägesmått som är anpassade till typen av data.

METODER

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...bestämma medlevärde, median och typvärde godtagbart.
...använda digitala verktyg - t.ex. Google kalkylblad för att beskriva resultat från statistiska undersökningar.

RESONEMANG

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
lyssna och förstå när en kamrat resonerar om tabeller och diagram.
...själv berätta och resonera om tabeller och diagram.
...redovisa en undersökning jag har gjort genom att beskriva med tabell eller diagram.
...lyssna och förstå när en kamrat resonerar om medelvärde, median och typvärde.
...själv berätta och resonera om medelvärde, median och typvärde.

KOMMUNIKATION

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...redovisa mina tankar om lägesmått (median, medelvärde, typvärde) och kan då använda t.ex. diagram, tabeller eller ord.
...redovisa mina tankar om tabeller och diagram med t.ex. bilder eller ord.

Ma
STATISTIK år 7 - egen undersökning

PROBLEMLÖSNING

Undersökning
Jag visar en undersökning jag har gjort där jag beskriver en valfri undersökning med hjälp av stapeldiagram, en given undersökning om vädret med hjälp av linjediagram samt en tredje undersökning med hjälp av cirkeldiagram
Jag visar min undersökning med hjälp av tabell, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram
Jag visar min undersökning med hjälp av tabell, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram. Jag kan berätta varför just den respektive diagramtypen är lämplig för varje undersökning. Min tabell är tydlig och korrekt.
Jag visar min undersökning med hjälp av tabell, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram. Jag kan berätta varför varje diagramtyp är lämplig för varje undersökning. Min tabell är tydlig och korrekt. Jag kan berätta om vilket urval jag har gjort. Dvs hur många jag frågat. Varför jag valt dem och det antalet.

BEGREPP

Föreslå
olika diagram för olika typer av undersökningar.
Jag kan namnge diagrammen stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram samt cirkeldiagram.
Jag kan namnge diagrammen stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram. Jag kan också föreslå vilket diagram som är lämpligt för olika typer av undersökningar.
Jag kan namnge diagrammen stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram , cirkeldiagram. Jag kan föreslå vilket diagram som är lämpligt för olika typer av undersökningar. Jag kan skapa diagram så att de trots samma data ser olika ut, beroende på vad jag vill belysa.

METODER

Bestämma
medelvärde, median och typvärde
Jag kan bestämma medelvärde, median och typvärde utifrån givna data.
Jag kan bestämma värden (t.ex. åldrar) om jag vet medelvärde och median.
Jag kan bestämma alla lägesmått (median, medelvärde, typvärde) utifrån en frekvenstabell
Använda
digitala verktyg för att beskriva resultat från statistiska undersökningar
Jag kan göra en undersökning och presentera den i form av tabell och diagram i Google kalkylark
I en undersökning jag presenterar i Google Kalkylark kan jag programmera så att programmet räknar t.ex. summa.
I en undersökning jag presenterar i Google Kalkylark kan jag programmera så att programmet räknar summa och procent. Jag kan förklara matematiken i kommandot.

RESONEMANG

Redovisa
en undersökning jag har gjort genom att beskriva med tabell eller diagram
Jag redovisar undersökningarna jag har gjort och visar med hjälp av tabeller och diagram.
Jag redovisar undersökningarna jag gjort varför just de diagram jag valt är lämpliga till just de undersökningar jag gjort.
Jag redovisar undersökningarna jag har gjort och varför just de diagram jag valt är lämpliga till just de undersökningar jag har gjort. Jag berättar också hur jag tänkt kring urvalet jag har gjort och kan argumentera för de val jag har gjort.
Resonera
med en kamrat om medelvärde, median och typvärde
Jag kan redovisa hur jag resonerat när jag räknat ut medelvärde, median och typvärde i min undersökning
Jag kan redovisa hur jag resonerat omkring hur jag använder lägesmått som finns tillgängliga för att räkna ut värden - t.ex. åldrar. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: