Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2011-05-12 16:48 i Enångers skola Papperskorgen 2
Planering och bedömningsmatris för "Antikens Grekland och Romarriket".
Grundskola 7 Historia
Vi läser om hur folk levde under antiken, hur samhället styrdes i de olika stadsstaterna och om krig och konflikter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna: beskriva det antika Greklands och Romarrikets samhällen - hur de styrdes, vad man levde av, hur man levde (som man respektive kvinna), krig och konflikter osv. göra jämförelser mellan antikens Grekland och Romarriket, t ex när det gäller sådana saker som kvinnans ställning göra jämförelser mellan antiken och vår tid, vad gäller levnadsförhållanden, demokrati osv.

 

Undervisning

Genomgångar med tankekartor.

Bild/Filmvisning. 

Enskild läsning och arbete med att besvara frågor till texten i läroboken.

Muntliga och skriftliga läxförhör

 

Bedömning

 • Din förmåga att förstå olika begrepp, som t ex stadsstat och demokrati
 • Din förmåga att beskriva det antika Greklands och Romarrikets samhällen, t ex hur de styrdes och hur människorna försörjde sig där, hur de roade sig.
 • Din förmåga att göra jämförelser mellan olika saker i det antika Grekland och Romarriket, t ex hur stor makt och inflytande invånarna hade i respektive kultur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: