Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, recensera och reflektera

Skapad 2018-09-14 10:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vecka 38 - 43 2018

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Samtala om läst skönlitteratur

 

ARBETSSÄTT

Vi läser boken "Tillsammans" av Denise Rudberg tillsammans i starten och därefter enligt nedanstående läsbeting. Du reflekterar kring innehållet, det kan både vara funderingar kring vad som sker i boken, men också jämförelser mellan vad som sker i boken och din egen erfarenhet och/eller mellan boken och andra böcker eller filmer. Vi kommer också att samtala gruppvis om läst avsnitt. Samtalen sker utifrån specifika uppgifter och egna reflektioner. Du kommer att skriva en läslogg utifrån givna uppgifter.

 

LÄSBETING:

Vecka 38       sid 7 - 42

Vecka 39       sid 43 - 80

Vecka 40       sid 81 - 122

Vecka 41       sid 123 - 167

Vecka 42       sid 168 - 215

Vecka 43 Genomgång av hur man skriver en recension samt eget skrivande

 

LÄSLOGG

Vecka 38

Sid 7 - 42

1. Hur börjar boken? Skriv ner första meningen.

2. Berätta vad du tycker om att boken börjar så.

3. Beskriv någon av eller några av huvudpersonerna. Ålder, utseende, egenskaper.

4. Är boken svår eller lätt att läsa? Varför det?

 

Vecka 39

Sid 43 - 80

5. Beskriv en plats som boken utspelar sig på. Var ligger det? Hur ser det ut?

6. Varför tror du författaren har valt att låta historien utspela sig just där?

7. Hur verkar boken hittills? Lika bra som du trodde? Bättre, sämre?

 

Vecka 40

Sid 81 - 122

8. Beskriv bokens handling så här långt.

9. Välj en mening eller ett stycke som väcker tankar hos dig. Skriv ner stycket och sidnumret. Hur tänker och funderar du kring stycket?

10. Vad är det bästa med boken just nu? Varför det?

 

Vecka 41

Sid 123 - 167

11. Vad har hänt i handlingen  boken sen du skrev sist?

12. Hur tror du att boken kommer att sluta? Varför tror du det?

13. Vilken genre är boken? Motivera ditt svar!

14. I vilken tid utspelar sig boken?

15. Finns det några tidstypiska saker i boken?

 

Vecka 42

Sid 168 - 215

16. Vad tyckte du om slutet? Var det som du förväntade dig?

17. Kommer du att rekommendera den här boken till någon annan? Varför/varför inte?

18. Vad var det bästa med boken?

19. Vad var det sämsta med boken?

20. Skriv av bokens sista mening. Vad tycker du om att boken slutade så?

21. Om du fick ändra på något i berättelsen, vad skulle du ändra på då?

22. Vilken person tyckte du bäst om? Varför?

23. Vad tycker du om bokens titel? Vad säger titeln om boken? Skriv en egen titel!

 

BEDÖMNING

I samtalen visar du din kunskap att

samtala om läst text

 

I läsloggen och bokrecensionen visar du din kunskap att

återge skönlitterär text i skrift

reflektera kring skönlitterär text i skrift

Uppgifter

  • Recension

  • Recension

  • Recension

  • Recension

Matriser

SvA
Läsa, recensera och reflektera

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Ny aspekt
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt är och varför saker händer.
Ny aspekt
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Ny aspekt
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du kan diskutera olika saker på ett enkelt sätt. Du använder på ett ganska bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett utvecklat sätt. Du använder på ett bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett välutvecklat sätt. Du använder på ett mycket bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Ny aspekt
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du kan välja och använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: