Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 18

Skapad 2018-09-14 10:35 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Under höstterminen har vi bland annat jobbat med temat är spökhistorier och skräck. Vi har även haft ett område med faktatexter. Vi har jobbat med läsförståelse, lyssna på noveller och skrivit texter kopplat till de olika teman.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

-formulera dig när du skriver berättelser.
-Läsa och analysera berättelser och faktatexter.
-Anpassa språket när du skriver berättelser efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Lektionerna kommer innehålla:

-Genomgångar med strategier du kan använda dig av när du skriver berättelser och faktatexter. Detta med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkdrag.

-Olika sätt att bearbeta din text till innehåll och form.

- Hur du kan ge och ta emot respons på texter.

-Berättande texters budskap, språkliga drag och personbeskrivningar och dialoger.

-Läsförståelse.

-Lyssna på noveller och skriva recensioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska HT 18 - spök och skräck

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Innehållet och uppbyggnaden kommer att bedömas i den berättelsen du skriver. Har du en tydlig start, mitten och slut? Följer berättelsen en röd tråd?
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
I din berättelse kommer vi titta på att du kan använda stor bokstav i början av en mening. Att du kan sätta ut punkt och kommatecken på rätt ställen.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Detta bedöms när man läser din berättelse. Beskrivningar gör att det är lätt att leva sig in berättelsen och få en känsla för hur det är. Finns det ett tydligt budskap och om det är fler händelser som pågår är handlingen mer utvecklad.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Använda bilder
Genom att titta på bilden ska man få en känsla av stämningen i berättelsen. Bilden ska passa till texten och förstärka den.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda och ge respons
Detta bedöms då du ger och tar emot respons vid kamratbedömningen.
 • SvA  E 6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: