Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet- 18

Skapad 2018-09-14 10:37 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Vi på Snigeln har barn som pratar andra språk än svenska, därför har vi valt att jobba mer med de olika modersmålen. Polyglutt, Tak, städord samt läsning av böcker i olika former är det som vi kommer att fokusera på.

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Nationella mål: 

2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Lokala mål:

mål - stärka barnens språkliga identitet och självkänsla, att våga kommunicera

mål - öka intresset och nyfikenhet för flerspråkighet, att vilja försöka använda det.

mål - stärka sin förmåga att våga uttrycka sig på flerspråkighet, t.e.x. verbalt på de olika språken eller via Takk.

Teori-vetenskaplig grund:

Så här ska det gå till:

metoder - använda oss av Polyglutt. Även läsning av böcker i olika former. 

metoder - använda oss av Takk. 

metoder - använda oss av stödord i olika situationer. 

Såhär ska vi synliggöra utvecklingen:

- Snigelns gemensamma blogg

- Lärloggar

- Dokumentation på avdelningen. 

Hur blev det:

v.38 19/9-2018 - denna dag testade vi på Polyglutt. Innan samlingen satte vi oss på en filt med släckt belysning och lyssnade på en bok på både svenska och albanska. 

V.39 25/9-2018 - innan samlingen idag testade vi Polyglutt igen, dock via projektorn. Barnen fick sitta ner och kolla på stor bild på väggen. Vi lyssnade på svenska, albanska och polska. 

V.40 - denna vecka har det inte blivit någonting. 

V.41 - denna vecka har vi testat Polyglutt med ettenstaka barn och då använt den på ett språk åt gången.

v. 42 - denna vecka har vi testat Polyglutt samt läst böcker. 

V. 43 - denna vecka introducerade vi flanosaga. 

V.45 - denna vecka har vi läst flanosaga och introducerat Qr koder. 

v.46 - denna vecka jobbade vi mer med Qr koder

v.48 - Denna vecka har vi jobbat med QR, polyglutt, takk och pino. 

V.49 - QR koder genom sånger 

V.6+7 läst flanosaga om katter, lyssnat på Polyglutt om katter, diskuterat ordet katt på olika språk, katt på Takk.

V. 10 - Vi har läst flanosaga om hunden och lyssnat på Polyglutt om hunden, samt även hund på Takk.

v. 11 - vi har läst en ny saga som handlar om hästar och berättar vad de tycker om, hur de ser ur osv. Vi har även tagit reda på vad häst (även de andra djuren) heter på våra aktuella språk.

v. 12 vi har läst böcker om hästen på samma sätt som föregående veckor. Dock denna vecka har vi börjat benämna hästen på de olika språken samt andra ord i vardagen. 

V.13 vi har läst böcker om kon, benämnt kon på de olika språken, kon på Takk. Vi har även skapat en räkne vägg för barnen där vi flätat samman räkning med djur, tex en katt, två hundar, tre hästar osv. 

 V.14-18 vi har fortsatt med Takktecken, djur på olika språk och Polyglutt. 

Analys:

v.38 19/9-2018 - barnen satt ner och lyssnade, bara någon som hade lite spring i benen. Övriga satt och lyssnade och tittade. De barn som har annat modersmål reagerade på att texten lästes på deras då de fastnade med blicken och lyssnade koncentrerat. Undertiden påpekade de barnen ord på deras språk som sades i boken, de vände sig även om för att bekräfta att de förstod. De svenska barnen reagerade på samma sätt. 

V.39 25/9-2018 - de flesta barnen satt ner undertiden boken lästes upp. Ett av barnen med annat modersmål reagerade även denna gång när boken växlades till ett annat språk. Verkade som att barnet svarade på sitt språk också. Dock finns det ett problem då pedagogerna måste växla mellan språken och då tappar barnen fokuset. Även när vi hade det på projektorn ville många barn kolla på iPaden pga bättre ljud och färgstarkare bild än på väggen. 

V.40 - denna vecka har det inte blivit någonting. 

V.41 - ett tillfälle på en dag så satte jag mig med ett barn med annat modersmål. Vi lyssnade på en bok i Polyglutt med enbart det språket och jag kände att barnet förstod och tyckte boken var intressant. 

V. 42 - Vi fortsatte denna vecka med Polyglutt med enskilda barn. Det blev bara de barn med annat modersmål och resultatet blev att de denna vecka inte visade så stort intresse. Vi har även läst böcker på svenska. De barn med svenska som modersmål visade intresse och de barn med annat modersmål var med i början men lämnade sedan pga lite intresse. 

V. 43 - Denna vecka introducerade vi flanosaga som handlade om Babblarna och om färger. Vi fick positiv respons från de allra flesta barnen då de nog tyckte det var annorlunda att läsa en saga och att sätta upp bildern på väggen. Det kändes som att barnen följde handlingen bättre då de fick fokusera på en bild i taget vilket gjorde att de ställde frågor, upprepade ord osv under sagans gång. Vi tror att det underlättade för de barn med annat modersmål med då även de fick fokusera på en bild i taget.

v.45 - Flanosagan denna vecka gick bra. Barnen var väldigt delaktiga då sagan handlar om färger och föremål i skogen. De tyckte det var väldigt intressant att prata om färgerna och om föremålen, vilken färg hade fågeln, trädet och himlen tex? Fokuset låg väldigt mycket på den aktuella bilden som var uppsatt vilket vi tror gynnar barnen. 

Qr koder var något nytt som vi testade denna vecka. Barnen fick själva skanna av koden och därefter lyssna vad det var för föremål som visades. Vi skannade på våra aktuella språk samt gjorde vi tecknet för föremålet och barnen fick härma ordet. Fokuset var väldigt stort då barnen tyckte det var kul att faktiskt få använda iPaden till något mer än att bara sitta och lyssna på den. De blev även fundersamma hur ett äpple kunde låta annorlunda men ändå vara samma sak på de olika språken. Vi tror att ett intresse väcktes för kommunikation på olika sätt. 

v.46 - Vi fortsatte jobba med Qr koder denna vecka eftersom barnen visade ett stort intresse för dem. Vi har nu satt upp några Qr koder runt omkring på avdelningen för enklare åtkomst. 

V.48 - QR, Takk och Polyglutt har varit som det brukar, ingen större förändring. Vi testade denna vecka Pino, vilket var ett nytt program som vi fick positiv respons från barnen. Vi testade bara berättelserna på svenska men eftersom att handlingen är så enkel att förstå med korta meningar samt bilder så kände vi att alla hängde med. Hela gruppen tittade samtidigt på projektorn och denna gången fungerade det jättebra. 

V.49 - Vdenna vecka har vi gjort QR koder eftersom vi nu fått en massa nya. Dessa har vi kopplat in till vår julkalender. Små lappar med dagens datum samt en QR kod hänger i vår julgran så att vi varje dag kan räkna ner till julafton samtidigt som vi jobbar med flerspråkighet. Vi har tagit bekanta sånger som faktiskt alla barnen börjar hänga med i vare sig vilket modersmål man har. Det är sånger som vi sjungit under hela terminen. Barnen fick skanna och sedan se vad det var för sång som kom fram, och även sjunga med vilket alla gjorde på sitt sätt. Antingen via ord eller via rörelser som det finns i sångerna. 

V.6+7 vi läste flanosaga om katt, en bekant saga som dom hört innan och känner väl till. Vi lyssnad även på Polyglutt alla gemensamt. Det gick bra att alla var med samt att vi fokuserade på ett språk. Vi har prata om att katt kan heta olika saker på olika språk och barnen har fått repetera ordet på svenska och de andra språken. De har även fått börja lära sig hur man tecknar katt.

Vad behöver vi nu utveckla:

V.38 19/9-2018 - vi märkte att barnen ”stördes” av att vi pedagoger trycker på skärmen för att ändra språk, något vi måste då den funktionen int finns på appen. Till nästa gång ska vi testa att koppla upp det på projektorn eftersom barnen då inte ser att vi trycker hela tiden på paddan. Barnen sitter då framför pedagogen med ryggarna emot. 

V.39 25/9-2018 - även denna gång märkte vi att barnen tappar fokus när vi måste växla språk, att ljudet kommer från iPaden och att iPaden är mer färgstark än bilden via projektorn. Till nästa gång ska vi försöka att använda appen mer som något spontant än något planerat. Detta pga mindre barn med mer fokus.

v. 40 - denna vecka har det inte blivit någonting. 

V.41 - vi känner att vi hittat ett sätt att verkligen fånga barnens intresse med Polyglutt och kommer därför att fortsätta lyssna på böcker där med enbart ett språk. Vi tänker att om ett barn med annat modersmål lär sig en bok på sitt språk så kan den ändå relatera och hänga med när vi sedan läser den på svenska. 

V. 42 - fortsätta med både Polyglutt och läsa böcker. Vi tänker att de kanske snappar upp ett intresse om de får chans till det fler gånger. Vi tänkte även introducera flanosagor för att möjligtvis göra sagoläsningen lite mer intressant. 

V. 43 - fortsätta att ha flanosaga som ett alternativ när vi jobbar med språket. Hitta fler flanosagor vid rätt tillfällen. 

V.45 - flanosagan kommer vi fortsätta med till vi känner att barnen kan sagan samt har lite mer koll på färgerna och föremålen. Vi vill kunna utveckla till en annan saga som handlar om något liknande. 

Or koder kommer vi även börja använda mer. Vissa av korten kommer vi sätta upp på avdelningen då vi känner att vi kan användas oss av dom i olika sammanhang. Vi ska även försöka få andra koder som skannas till sånger, lättare uppdrag osv.

v.46 - fortsätta med koderna samt samla på oss lite fler för större variation när barnen är mogna för det.

v. 48 - Pino kan vi försöka fler gånger med, på liknande sätt som vi använder Polyglutt, tex med projektorn, iPaden, stora och mindre grupper etc..

v. 49 - det är kul att se att barnen börjar få kläm på QR koder nu och att vi kan använda det till flerspråkighet. Nu har vi en bank med enstaka ord samt sånger att arbeta med innan vi går vidare.

V.6+7 flanosagan hänger kvar, även Polyglutt och takk. Det som kommer utvecklas så småningom är att det kommer bli olika djur efterhand. Konceptet med flanosagor, Polyglutt, olika ord samt Takk tycker vi fungerar så utmaningen blir att väva in fler djur

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: