Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet

Skapad 2018-09-14 10:39 i Sagolandets förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
På igelkotten har många av barnen annat modersmål än svenska, detta måste vi ta tillvara och bygga vidare på. Vi måste hjälpa barnen att utveckla både sitt modersmål och svenskan.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Nationella mål:

kopplat till läroplan se nedan. 

 

Lokala mål :

• att alla barn har tillgång till sitt modersmål även på förskolan.

 

Teori-vetenskaplig grund:

Så här ska det gå till

• vi kommer kartlägga vilka språk igelkottebarnen pratar.

• vi kommer att använda oss av polyglutt, där vi  kan få sagor upplästa på olika språk.

• Språktavla 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

• i lärloggar.

• på bloggen.

• dokumentationer på avdelningen.

• språktavlan kommer vara uppsatta på avdelningen.

Reflektion (Hur blev det?)

V. 43 Vi har kartlagt vilka språk som finns på avdelningen; arabiska, albanska, danska, bosniska, norska, lettiska och svenska. Efter det bad vi ett antal föräldrar om hjälp med att översätta en del ord. Hitintills har vi hunnit få upp flaggor och ord (vi lade till även engelska och TAKKTecken), men vi har ännu inte hunnit introducera veckans ord för barnen.

 

Varje dag efter lunchen delar vi barngruppen i två och läser böcker. Ibland fysiska på svenska, men oftast använder vi oss av Polyglutt. En del av barnen har reagerat direkt och sagt - det är mitt språk.

Från början hade vi hela barngruppen tillsammmans, men märkte att det tog för lång tid att ta alla språken inför alla barnen. Barnen blev då rastlösa och orkade inte sitta kvar.  Utifrån det har vi organiserat två grupper där vi har delat barnen så att de hamnar tillsammans med barn med samma modersmål.

Polyglutt är en app med en massa inlästa böcker som går att välja på olika språk

v 44 introducera vi vår språk tavla på samlingen och vi börja med orden : hej, hejdå , mamma och pappa. Barnen fick först säga deras land och sen flagga och hur den såg ut och barnen var exalterade inför att få säga orden på sitt språk.  Och efter maten dela vi upp oss i våra grupper och hade polyglutt. 

 

V.46 gick vi igenom 4 nya ord på samlingen . Cykla, gå ut, boll , gunga. 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

V. 43 Vi måste introducera språk tavlan för barnen och vi kommer fortsätta använda oss av Polyglutt. 

 V.44 Vi ska försöka använda orden på de olika språken i vardagen och gå igenom vid samlingen kontinuerligt och även kommer vi byta ut orden varannan vecka till 4 nya ord. 

V.46 använda orden mycket mer i vardagen på förskolan. 

 

 

SLUT. inget vidare jobb med flerspråkighet.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: