Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - sagor och äventyr

Skapad 2018-09-14 10:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Under vår sagotema så kommer du lära dig om hur en berättande text ser ut och hur en saga är uppbyggd. Vi kommer lyssna, läsa och skriva och fantasin kommer att få flöda.

Innehåll

Arbetsformer

Vi använder oss av cirkelmodellen för genrebaserad undervisning som består av fyra faser. 
1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder.
3. Skapa/skriva en gemensam text.
4. Berätta/skriva en egen text.

 • Temat börjar med en diskussion om berättande texter och deras syfte. 
 • I början jobbar eleverna tilsammans med läraren. Vi diskuterar det vi vet om sagor och äventyr. Vilka sagofigurer finns, hur bilderna ser ut och så vidare.
 • Vi ökar ordförrådet kring temat och jobbar med ord som förekommer ofta i sagor och rättstavning. 
 • Eleven använder sin arbetsbok för att skriva information om olika sagor, vi tittar noggrant på hur sagorna är uppbyggda, inledning, problem, lösning och slut.
 • Vi kommer använda fantasin och skriva en saga tillsammans för att träna och ge en förebild av arbetsprocessen innan eleverna får hitta på egna sagor i par eller enskilt.
 • Till slut får eleverna berätta sina nya sagor.

Mål

 • Att eleverna läser på sitt modersmål och utökar sitt ordförråd kring temat.
 • Att eleverna lär sig att skriva ord och längre sammanhängande meningar kring temat.
 • Att eleverna blir bättre på att tala, lyssna och samtala på sitt modersmål.
 • Att eleverna lär sig att skriva en enkel berättande text.
 • Att eleverna kan presentera muntligt sin saga.
 

Bedömning

 • Jag återkopplar kontinuerligt till eleverna gällande deras läs- och skrivförmåga.
 • Eleverna får feedback på sin berättande text från lärare men också klasskamrater.

Arbetsperiod

Ungefär 7 lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: