👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd på Hugin, med start ht 2018, åk 7-9

Skapad 2018-09-14 12:40 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Eleverna på Freinetskolan Hugin, åk 7, kommer arbeta med samma planering under 3 år. Planeringen kommer fyllas på vart efter och elevernas och lärarens kommentarer kommer att bilda en berättelse/processbeskrivning på det arbete som genomförs.

Innehåll

HT 2020 startade vi med att alla, individuellt, skapade en presentation inom området "Konst som inspirerat mig". Alla redovisade detta i mindre grupper, och detta blev avstampen till att skapa konst till Konstmarknaden. Det här fortsatte vi sedan med under resten av terminen och i vanlig ordning presenterades allt vid en Konstmarknaden. Denna gång digitalt. 

VT 2020 startade vi med att bygga "min bostad". Det var ett grupparbete där man fick planera och bygga sitt första boende i papp. Alla fick sedan arbeta med ett individuellt träarbete som handlade om att skapa ett funktionsföremål till sitt kök. Vi provade även på att jobba med lera och skulptrera sitt eget ansikte. Vi satte ihop allt till ett "klassfoto".

HT 2019 har vi startat med att skapa sitt eget alter ego i form av en maskot. Uppgiften handlar om egen formgivning och att träna sig i att sy med symaskin och även för hand. Sedan kommer den här terminen handla om att träna sig inom olika garntekniker.

VT 2019 började med ett projekt kring arkitektur och kända byggnader. Med detta som avstamp fortsatte vi sedan med att bygga fågelholkar, för att delta i en tävling som naturskyddsföreningen anordnat - SM i fågelholk. Därefter ett fritt projekt utifrån egen idé med kärlek som inslag.

HT 2018 startade med ett modeprojekt. Vi utgick från TV-serien Project Runway och valde att arbeta med alternativa material. Det hela avslutades med en modevisning i musiksalen. Vi fortsatte sedan med att skapa individuellt med remake i åtanke. Många valde att prova på textiltryck.

Eleverna på Freinetskolan Hugin, åk 7, kommer arbeta med samma planering under 3 år. Planeringen kommer fyllas på vart efter och elevernas och lärarens kommentarer kommer att bilda en berättelse/processbeskrivning på det arbete som genomförs.

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9 Läsåret 2018/2020

Rubrik 1

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande nivå
Utvecklad
Avancerad
Hur du skapar saker
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
jag kan skapa saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Jag kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Jag försöker komma framåt i mitt slöjdarbete på egen hand.
Jag kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Jag kommer framåt i mitt slöjdarbete på egen hand.
Hur du använder verktyg
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i slöjdarbetet.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Hur du väljer arbetssätt och motiverar dina val
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Jag motiverar mina val på ett enkelt sätt.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Jag motiverar mina val på ett utvecklat sätt.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Jag motiverar mina val på ett välutvecklat sätt.
Hur du utvecklar idéer
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar
Jag kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som jag själv letar upp.
Hur du provar olika material och tekniker tillsammans
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan testa på ett ganska bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Jag tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Jag kan testa på ett bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Jag tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Jag kan testa på ett mycket bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Jag tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Hur du tar egna initiativ
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan hjälpa till och ge förslag och välja arbetssätt som gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Hur du arbetar med slöjdprocessen
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan ge enkla omdömen om hur jag har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt. Jag beskriver hur utseende och kvalité på det jag har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Jag kan ge utvecklade omdömen om hur jag har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt. Jag beskriver hur utseende och kvalité på det jag har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt. Jag beskriver hur utseende och kvalité på det jag har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Hur du arbetar med slöjdprocessens analysdel
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommenar.
Jag kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur detta hänger ihop med mina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
Jag kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur detta hänger ihop med mina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
jag kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur detta hänger ihop med mina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.