Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My 2018

Skapad 2018-09-14 12:43 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 9 Engelska
v-logging or blogging

Innehåll

Syftet är att redogöra för sina upplevelser och erfarenheter. Ni får välja själva vilket redovisningssätt ni vill göra detta på - antingen muntligt (v-logg) eller skriftligt (blogg).

 

Se uppdragsbeskrivning i classroom.

Deadline v.4 onsdag.

Matriser

En
Speaking

Speaking

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framförande /taltempo
Du pratar fort alternativt tyst. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt ibland. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Du visar säkerhet i agerandet och talar fritt nästan hela tiden.
Du talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Du visar säkerhet i agerandet och talar fritt hela tiden.
Att uttrycka sig muntligt
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt som går att förstå. Du använder dig av korta och enkla meningar.
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt. Du använder dig ofta av korta meningar och enklare ord. Du försöker också anpassa språket till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett visst flyt. Du använder ett relativt varierat språk. Du anpassar ditt språk beroende på syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke. Du använder dig av ett varierat språk och visar på ett stort ordförråd.
Språkliga strategier
Du använder dig av någon strategi för att komma runt ett problem i ett samtal.
Du använder dig av någon metod eller strategi för att komma runt ett problem och som hjälper samtalet. ¨ T.ex. Beskriva ett ord man inte kommer på.
Du använder dig av några metoder eller strategier för att underlätta diskussionen och som hjälper till att föra samtalet vidare. T.ex. Fyller i och hjälper andra i samtalet om de fastnar.
Du använder dig av metoder och strategier för att komma runt problem och hjälper samtalet vidare på ett tydligt sätt. T.ex. Följa upp och bygga vidare på någon annans argument.

En
Writing

Writing

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll & syfte
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Struktur
Styckeindelning är inte utförd.
Din text är löst indelad i stycken och det finns ett försök till att samla likartade tankar i samma stycke. Styckeindelning är utförd men inkonsekvent. Du blandar olika markeringar för nytt stycke (t ex hybridstycke, blankrad och indrag) utan att man som läsare förstår systemet.
Du använder tydliga stycken så att likartade tankar för det mesta är samlade i samma stycken. Det finns en någorlunda naturlig övergång mellan styckena, d v s en fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du använder tydlig styckeindelning med längre stycken där du samlar likartade tankar i samma stycken och har en naturlig övergång mellan stycken som gör att texten är lättläst och lättåtkomlig för läsaren. Väl fungerande styckeindelning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: