👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 8, capítulos 1-2

Skapad 2018-09-14 13:14 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I Vale 8:s två första kapitel kommer du att repetera lite vad du lärde dig i årskurs 7 men också lära dig nya ord och uttryck.

Innehåll

I kapitel 1-2 från Vale 8 är målet att du ska lära dig följande... 

  • Några turistfraser
  • Talen 0-99
  • Klockslag 
  • Några ord för att fylla i blanketter
  • Presens av ir och tener 
  • Futurum med ir a 
  • Tener que 

Undervisning 

Under lektionerna jobbar vi med Vale 8, textboken, övningsboken och Övningsmästaren digitalt. Vi kommer även använda annat material som komplement. 
Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser, grammatik, m.m. Arbete med övningar enskilt, i par, i mindre grupper och i helklass.

Läxor

Glosor och fraser för att befästa ordkunskap 

Bedömning 

Efter Vale 8:s två första kapitel kommer vi att göra ett färdighetsprov där du blir bedömd på din förmåga att läsa och förstå innehållet i spanska texter. Färdighetsprovet blir dels en avstämning för att se vad du har lärt dig och dels en inlärningssituation. 

Preliminär planering 

Vecka 34: Introduktion 

Capítulo 1: En el aeropuerto 

Turistfraser, talen 0-100, klockslag, ord för att fylla i blanketter 

 

Vecka 35-36: 

Capítulo 2: Con destino a México 

Presens av ir och tener, ir a och tener que: säga vad man ska göra och vad man måste göra 

 

Vecka 37: 

Repasito och färdighetsprov - läsa 

Matriser

M2
Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.