Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagning 1 IM17A

Skapad 2018-09-14 13:40 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Kursen Matlagning 1 är en kurs i grundläggande matlagning på restaurang. Kursen hålls i skolans restaurang Flitiga lisa under höstterminen 2018. Planeringen kan komma att ändras under kursen om förutsättningarna förändras.

Innehåll

Lektionsplanering MALMAL01

IM17A

 

Ämne:     Matlagningskunskap

Kurskod:  MALMAL01

Poäng:     100

 

Arbetssätt

Matlagning 1

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1.   Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden.

2.   Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition samt att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.

3.   Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.

4.   Kunskaper om näringslära vid matlagning.

5.   Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.

6.   Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

7.   Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

8.   Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.

9.   Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra

     Centrala innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

a)    Grundläggande matlagning och matlagningsmetoder.

b)    Kalla och varma maträtter.

c)    Kökets redskap, maskiner och annan utrustning. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt.

d)    Grunderna i identifiering, behandling och hantering av råvaror samt smakmässiga och ekonomiska konsekvenser av hur råvaror behandlas och förvaras.

e)    Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.

f)     Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer.

g)    Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.

h)   Grundläggande kommunikation för arbete i kök.

 

 

 

 

Vecka

Måndagar Flisa

11.40-14.00

Tisdagar Flisa

08.30-14.00

Mål /

C. innehåll

34

Intro till kursen

Repetition hygien, mise en place,

Genomgång av upplägg och tankar

Ställa i ordning köket, genomgång av kylar och egenkontroll.

Baka något till em.fika ex kladdkaka, muffins, sockerkaka.

Grupper

 

6, 7

 

f, g

35

Fonder, redningar, grundsåser, kalla kökets grunder

Menygenomgång.

Momentgenomgång

Diskussion kring menyn

Sätta upp stationer

Mise en placelista

Laga upp meny 1

2 förrätter

1 varmrätt

1 dessert

Äta själva

 1, 3

 

d

36

Hellasgården

Meny 1

Fokus på hygien, mise en place och kommunikation

8, 9

 

h

37

Redskap och maskiner

Menygenomgång.

Momentgenomgång

Diskussion kring menyn

Sätta upp stationer

Mise en placelista

Meny 2

 

Fokus på utrustning och maskiner

 

6, 7

 

c, e

38

Förvaring och mise en place

Menygenomgång.

Momentgenomgång

Diskussion kring menyn

Sätta upp stationer

Mise en placelista

Meny 3

 

Fokus på Arbetsorganisation, mise en place, stationen och städningen

 

8, 9

 

h

39

Tillagningsmetoder: Hur, vad och varför

Menygenomgång.

Momentgenomgång

Diskussion kring menyn

Sätta upp stationer

Mise en placelista

Meny 4

 

Fokus på matlagningsmetoder, genomförande och resultat

 

2, 3

 

a, d

40

Styckning kött och fågel

Menygenomgång.

Momentgenomgång

Diskussion kring menyn

Sätta upp stationer

Mise en placelista

Meny 5

 

Fokus på initiativ, kreativitet och uppläggningar. Metod och resultat

 

 

 

2, 3, 4

 

d, g

 

 

41

Servering

Servering

 

 

 

 

42

Servering

Servering

 

 

 

43

Servering

Servering

 

 

44

Höstlov

Höstlov

 

45

Servering

Servering

 

46

Stängt

Drycker

Stängt

Drycker

 

47

Stängt

Drycker

Stängt

Drycker

 

48

Praktiskt prov

Praktiskt prov

 

49

Stängt

Drycker

(Julbord, studiebesök)

Stängt

Drycker'

(Julbord, studiebesök)

 

50

Stängt

Drycker

Prov i servering, praktiskt och teoretiskt

 

51

Stängt

Städning

Stängt

Städning

 

 Varje lektion i köket berör kursmålen: 1, 2, 6, 8 och 9 samt det centrala innehållet a, b, c, e och h.

Uppgifter

  • Praktiskt prov matlagning

Matriser

Mal
Malmal01

E
För betyget E krävs att eleven möter kraven för betyget E i samtliga kunskapsmål
C
För betyget C krävs att eleven möter kraven för betyget C i samtliga kunskapsmål
A
För betyget A krävs att eleven möter kraven för betyget A i samtliga kunskapsmål
Kunskapsmål 1
Grundläggande matlagning och matlagningsmetoder för kalla och varma rätter
  • Mal  -
  • Mal  -
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och i samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledare maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende
Kunskapsmål 2
Kökets redskap, maskiner och annan utrustning. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt
  • Mal  -
Eleven använder med visst handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
Eleven använder med gott handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften
Eleven använder med mycket gott handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften
Kunskapsmål 3
Grunderna i identifiering, behandling och hantering av råvaror samt smakmässiga och ekonomiska konsekvenser av hur råvaror behandlas och förvaras
  • Mal  -
Eleven redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt för deras hantering och förvaring När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt för deras hantering och förvaring När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt för deras hantering och förvaring När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Kunskapsmål 4
Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer
  • Mal  -
  • Mal  -
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Kunskapsmål 5
Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.
  • Mal  -
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet
Kunskapsmål 6
Grundläggande kommunikation för arbete i kök
  • Mal  -
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra.
Kunskapsmål 7
Förmåga att utvärdera utfört arbete och resultat
Eleven utvärderar sitt arbete med enkla omdömen och bedömer med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Eleven utvärderar sitt arbete nyanserat och bedömer med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Eleven utvärderar sitt arbete nyanserat och bedömer med säkerhet den egna förmågan och situationens krav samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: