👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalby pedagogisk planering

Skapad 2018-09-14 14:15 i Möllebackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1.1 Läroplansmål - normer och värden (väljs längst ner på sidan)

1.2 Läroplansmål - utveckling och lärande (väljs längst ner på sidan)

1.3 Läroplansmål - barns inflytande (väljs längst ner på sidan)

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden, (aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.) 

2.2 Planerade insatser - utveckling och lärande, (aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. ) 

2.3 Planerade insatser - barns inflytande, (aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.) 

 

3.1 Förväntade effekter - normer och värden, (syfte, målkriterier och kännetecken. Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...")

3.2 Förväntade effekter - utveckling och lärande, (syfte, målkriterier och kännetecken. Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...")

3.3 Förväntade effekter - normer och värden, (syfte, målkriterier och kännetecken. Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...")

 

4.1 Metodval - normer och värden (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

4.2 Metodval - utveckling och lärande (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

4.3 Metodval - barns inflytande (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

 

(Innan publicering ska allt inom parantes tas bort!)