Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2011-05-12 19:41 i Enångers skola Papperskorgen 2
Planering och bedömningsmatris för "Lag och rätt". Eleverna får kunskaper om Sveriges rättssystem och principer för rättssäkerhet. Kriminalvården och brottsoffers situation.
Grundskola 7 Samhällskunskap

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Syftet med kursen "Lag och rätt" är att eleven ska få ökad medvetenhet om rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation

Konkretiserade mål

Eleven ska:
• känna till sina rättigheter och skyldigheter
• veta vad lagar, regler och normer är
• kunna jämföra synen på brott och straff förr och nu
• känna till gången från gripande till dom
• veta hur en rättegång går till och vilka funktionärerna i rättssalen är
• känna till vanliga brott och påföljder
• reflektera över varför man blir brottsling och hur det kan förebyggas
• träna sig i att ta ställning och argumentera för sin åsikt

Undervisning

Föreläsningar

Enskild läsning och besvarande av uppgifter

Bildspel, filmklipp osv. läggs ut på unikum

Gruppdiskussioner

Besök på tinget - åhöra en rättegång

Rättegångsspel - eleverna skriver själva manus och genomför ett spel

Skriftligt prov

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS:

Din förmåga att förstå och använda begrepp som har med lag och rätt att göra, t ex lagar, åklagare och villkorlig dom. Faktakunskaper. Din förmåga att ta ställning, t ex för eller emot strängare straff. Din förmåga att argumentera och resonera. Din förmåga att se problem ur olika synvinklar eller perspektiv.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: