Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler och matspjälkning

Skapad 2018-09-14 22:51 i Hälsinggårdsskolan Falun
Matspjälkning, näringsämnen och hälsa
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur fungerar matspjälkningen? Vad är det som maten innehåller och till vad spjälkas den? Näringen hamnar till slut i cellen men hur ser en cell ut? Vilka olika typer av celler finns det? Det här är några av de frågor som vi ska ha koll på!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretisering av mål

När du har arbetat med arbetsområdet kan du:

 • Redogöra för vilka näringsämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

 • Vilka organ som finns i matspjälkningskanalen

 • Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen

 • Hur de olika organen samverkar med varandra

 • Kunna förklara olika dieters fördelar och nackdelar...

 

Arbetssätt


I undervisningen kommer vi att:

Ha föreläsningar där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.
Se på filmer om matspjälkning

Arbeta med uppgifter som görs både individuellt och i helklass
Ett avslutande prov på området.

 

Bedömning


Jag kommer att bedöma:

 • Din teoretiska förmåga dvs. hur du har lärt dig att använda begrepp och faktakunskaper.
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller.
 • Hur väl du använder naturvetenskapligt språk och korrekta begrepp.


Till grund för dokumentationen av din kunskapsutveckling, kommer en bedömningsmatris med utdrag ur kunskapskraven att användas

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Människan, matspjälkningen och cellen

På väg mot...
L
M
H
Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa..... texter och andra framställningar med …. till syfte och målgrupp
i huvudsak fungerande sätt enkla viss anpassning
relativt väl fungerande utvecklade relativt god anpassning
väl fungerande välutvecklade god anpassning
Kunskaper Bi
Eleven har ... kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva med viss
goda förklara och visa på samband inom med relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom och något generellt drag med god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: