Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken i närområdet

Skapad 2018-09-15 07:57 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Yrken och samhällsfunktioner i närområdet.

Anledningar och orsaker till att människor flyttar.

Olika betalningsformer.

 

Mål

 • Du ska berätta om några samhällsfunktioner och yrken i ditt närområde.
 • Du ska kunna diskutera olika betydelser av att ha ett yrke. 
 • Du ska kunna jämföra olika yrken och samhällsfunktioner.
 • Du ska ha en förståelse för att människor flyttar av olika anledningar, ex. på grund av arbetsmöjligheter, studier.  
 • Du ska kunna berätta om olika betalningsformer på ett enkelt sätt. Hur betalar vi när vi använder oss av olika samhällsfunktioner.

 

Arbetssätt

 • arbeta i grupp, par och enskilt
 • promenad och studiebesök
 • besök av föräldrar som presenterar sitt yrke
 • film
 • läsa texter
 • skriva

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan.

- berätta om olika samhällsfunktioner och yrken i ditt närområde. 

- jämföra olika yrken och dess betydelse.

- berätta om vilka olika betalningsformer det finns ex. när du handlar i en mataffär. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: