Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk3 - Källkritik, mytologi och religion

Skapad 2018-09-15 10:03 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Mall för planering och matris med koppling till Lgr11 och förmågorna.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Denna planering i ämnet SO kommer beröra de olika områdena: - Källkritik - Mytologi - Religion

Innehåll

Viktiga begrepp att lära sig:

Källkritik:

 • De fem superfrågorna: vad, hur, när, vem, varför?
 • Sant
 • Falskt
 • Åsikt
 • Rykte
 • Källa
 • Kritisk
 • Granska
 • Googla

Mytologi:

 • Mytologi
 • Myter
 • Sagor
 • Nordisk
 • Grekisk
 • Nordbor
 • Gudar
 • De goda och de onda
 • Asagudar
 • Valhall
 • Dödsriket
 • Oden, Tor, Freja, Loke, Hel
 • Yggdrasil
 • Hera, Afrodite, Athena, Paris, Zeus, Eris
 • Troja
 • Guldäpplet

Religion:

(Här uppdateras snart begreppen...)

 

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp
 • diskutera
 • arbeta kring nya begrepp
 • återberätta genom tal och text

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Skriftlig diagnos
 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande
 • Grupparbete

 

Förmågor som är i fokus:

Kommunikativ förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

 

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

 

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
SO åk 3 - Källkritik, mytologi och religion

Källkritik

 • SO   3   Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Procedurförmåga
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier. Eleven förhåller sig kritisk till informationen.
Eleven kan med viss hjälp söka information och med viss hjälp granskar den kritiskt.
Eleven kan söka information och granska den kritiskt.

Mytologi

 • SO   3   Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begreppslig förmåga
Eleven namnger några gudar och hjältar i olika myter
Eleven namnger med viss hjälp några gudar och hjältar i olika myter.
Eleven namnger några gudar och hjältar i olika myter.
Eleven namnger flera gudar och hjältar i olika myter. Eleven förklarar även samspelet mellan dem.
Kommunikativ förmåga
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger med viss hjälp delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger större delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Eleven förklarar även samspelet mellan olika berättelser.

Religion

 • SO   3   Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3   Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3   Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3   Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kommunikativ förmåga
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor/samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan med viss hjälp samtala om elevnära livsfrågor/samhällsfrågor genom att framföra synpunkter.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor/samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor/samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven utvecklar sina tankar och leder diskussionen vidare.
Kommunikativ förmåga
Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven kan med viss hjälp beskriva några platser för religionsutövning.
Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven relaterar till egna erfarenheter.
Begreppslig och kommunikativ förmåga
Islam Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse.
Eleven kan med viss hjälp ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från islam.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från islam.
Eleven kan ge exempel på flera högtider, symboler och centrala berättelser från islam.
Begreppslig och kommunikativ förmåga
Judendomen Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse.
Eleven kan med viss hjälp ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från judendomen.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från judendomen.
Eleven kan ge exempel på flera högtider, symboler och centrala berättelser från judendomen.
Begreppslig och kommunikativ förmåga
Kristendomen Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och några centrala berättelser ur bibeln.
Eleven kan med viss hjälp ge exempel på någon högtid och symbol från kristendomen, samt några centrala berättelser ur bibeln.
Eleven kan ge exempel på någon högtid och symbol från kristendomen, samt några centrala berättelser ur bibeln.
Eleven kan ge exempel på flera högtider och symboler från kristendomen, samt flera centrala berättelser ur bibeln.
Begreppslig förmåga
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan med viss hjälp ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden. Eleven relaterar till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: