👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudier och experiment.

Skapad 2018-09-15 15:58 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen Svenska
Vi studerar svampar och gör experiment.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att du som elev skall:

~ genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.

~  använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

~  skriva texter för olika syften och mottagare

 

Vad gör vi:

-  vi läser text om svampar ur ett ekologiskt perspektivs ekosystem.

-  vi ser på film.

-  vi får undervisning på Fredriksdal.

 

Hur gör vi:

- vi läser text och förklarar ord och begrepp.

-  vi gör en tankekarta.

-  vi åker på svamputställning och får förklarat utseende, växtsätt och om de är läckra eller lömska.

-  vi gör experiment, skär björkticka till en studsboll och gör eld på fnösktickan med flintasten och tändstål.

-  vi färgar garn med svampar.

-  vi skriver text i skolstil.

 

Detta kommer bedömmas:

-  Medverka i att genomföra fältstudier och bidra till dokumentation av arbetet och resultatet.

-  Hur du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa och natur.

-  Om du kan skriva på dator och medverka i att använda digital stavningskontroll.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9

Matriser

NO Sv
Svampar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier
 • NO  7-9
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultatet.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultatet.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultatet.
Ämnesord
 • NO  7-9
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Skriva text på dator
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverka i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverka i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverka i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.