Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konferens

Skapad 2018-09-16 12:48 i Hagagymnasiet Borlänge
Konferens
Gymnasieskola Administration
Konferensindustrin är en del av turistnäringen och utgör tillsammans med kongresser och möten 30 procent av turismens omsättning.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med kapitlet Konferens under veckorna 36-45

Vi ska lära oss planera och förbereda alla olika typer av koferenser

Uppgifter

 • Mötesindustin startuppgift

 • Jämför Borlänges konferensanläggningar med varandra

 • Konferansuppdrag

 • Finlandsbåten

 • Examination Konferens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
  Adm
 • Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
  Adm
 • Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
  Adm
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  Adm
 • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
  Adm
 • Centralt innehåll
 • Mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar samt branschorganisationer.
  Adm  -
 • Administration, planering och genomförande av möten.
  Adm  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  Adm  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat administrativa rutiner, funktioner och arbetsmetoder vid arbete i reception och med konferensservice. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika systems och programs användningsmöjligheter i reception och kundtjänst.
  Adm  A
 • Eleven beskriver utförligt administrativa rutiner, funktioner och arbetsmetoder vid arbete i reception och med konferensservice. Eleven redogör också utförligt för mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området. Dessutom beskriver eleven utförligt olika systems och programs användningsmöjligheter i reception och kundtjänst.
  Adm  C
 • Eleven beskriver översiktligt administrativa rutiner, funktioner och arbetsmetoder vid arbete i reception och med konferensservice. Eleven redogör också översiktligt för mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika systems och programs användningsmöjligheter i reception och kundtjänst.
  Adm  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare interna och externa administrativa uppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt i receptions- och konferensarbete. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
  Adm  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare interna och externa administrativa uppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt i receptions- och konferensarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
  Adm  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare interna och externa administrativa uppgifter på ett serviceinriktat sätt i receptions- och konferensarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Eleven utför i samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
  Adm  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: