👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-09-16 15:26 i Björklinge skola Uppsala
Under höstterminen i åk 5 kommer du att arbeta med tema Europa. Du kommer att lära dig namn och läge på länder, huvudstäder, floder, berg och bergskedjor. Du kommer att jämföra läge och storlek på platser. Du kommer att lära dig om naturen och människornas levnadsvillkor i världsdelens olika länder.
Grundskola 5 Geografi
Under höstterminen i åk 5 kommer du att arbeta med tema Europa. Du kommer att lära dig namn och läge på länder, huvudstäder, floder, berg och bergskedjor. Du kommer att jämföra läge och storlek på platser. Du kommer att lära dig om naturen, vad som formar den och hur naturen påverkar var människor bor och arbetar. Du kommer att lära dig om människornas levnadsvillkor i världsdelens olika länder. 

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

När du arbetar med geografi ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och utforska. Längst ner kan du läsa vad undervisningen i geografi syftar till. 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Under arbetet med Europa kommer du att lära dig om

 • Krafter som formar jordytan
 • Natur- och kulturlandskap
 • Var människor bor och varför de bor just där
 • Namngeografi
 • Kartkunskap
 • Geografiska begrepp

Kunskapskrav

 

Längst ner kan du läsa kunskapskraven i geografi. Observera att kunskapskraven gäller för betyget E i åk 6. Kunskapskraven kommer från läroplanen.

Konkretisering av kunskapskraven

För att uppnå godtagbara kunskaper i åk 5 i geografi ska du kunna

 • Ge exempel på krafter som bygger upp jordytan och krafter som bryter ner jordytan
 • Förklara vad som menas med natur- och kulturlandskap samt beskriva hur det har påverkat var människorna bor
 • Använda geografiska begrepp
 • Peka ut länder, huvudstäder, floder, berg och bergskedjor

Undervisning och bedömning

För att nå kunskapskraven kommer du att

 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Läsa texter i läroboken
 • Delta i samtal och diskussioner
 • Arbeta i grupp, par och enskilt med olika arbetsuppgifter
 • Göra uppgifter muntligt och skriftligt

Bedömningen kommer att ske på lektionerna utifrån hur aktiv du är muntligt och skriftligt. Läraren kommer även att bedöma dina kunskaper utifrån dina resultat på olika bedömningsuppgifter.

Innan den slutgiltiga bedömningen sker så kommer du att få flera tillfällen till övning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6