Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktdesign - bilen

Skapad 2018-09-16 16:45 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Teknik
Bilen är ett självklart transportmedel i dagens samhälle. Men hur blev det så? Vad har hänt sedan de första automobilerna uppfanns?

Innehåll

Syfte

I ämnet teknik är mycket inriktat på att ta reda på hur olika saker fungerar, kontrolleras eller transporteras. Det kan vara analoga produkter eller digitala. För att få förståelse för dagens tekniska samhälle är det ofta bra att ta reda på hur saker uppkom och hur de har utvecklats, tillsammans med praktiska övningar som ger en inblick i produktion och design.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med produktdesign - bilen fram till och med vecka 22.

Vi kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt i grupper.

Det vi kommer bygga är lådbilar.

Den teoretiska uppgiften handlar om bilens uppkomst och betydelse för mänskligheten.

Sista lektionen kommer vi anordna ett race för samtliga lådbilar på skolgården.

Detta skall jag kunna

  • Vad som menas med ergonomiskt arbete
  • Hur och vad kan du återvinna olika material
  • Produktdesign
  • Rita en ritning
  • Från ett historiskt perspektiv vad bilen betytt för samhället
  • Utveckling av bilen
  • Sätta en idé till verklighet genom att konstruera en lådbil

Examination

Området avslutas med en presentation av arbetet med produkten (lådbilen), samt en inlämningsuppgift som ska lämnas in senast 15/5. Utöver detta kommer löpande bedömning ske under lektioner om arbetsutveckling och diskussioner.

Uppgifter

  • Teoretiska uppgiften

  • Teoretiska uppgiften

  • Teoretiska uppgiften

Matriser

Tk
Produktdesign - bilen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Praktiska arbeten och dokumentationer
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Tekniska utvecklingar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: