Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt-resan

Skapad 2018-09-16 17:44 i Vallhamra skola Partille
Grundskola F – 3 Matematik Musik Svenska NO (år 1-3)
Under läsåret går vi igenom årstiderna och vad som kännetecknar dem. Vi är ute i naturen för att se förändringar som sker under året. Under denna resa kommer vi även att lära oss om olika djur i vår svenska natur.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Månaderna
 • Dagar på ett år
 • Årstider och varför förändras vårt klimat under året.
 • Djurs- och växters livscykler.
 • Några djur och växter som finns i vår svenska natur.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Samtal och diskussioner
 • Observationer genom utevistelser
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Musik och sång
 • Film

Så här ser läraren att du har lärt dig:

 • Genom dina faktatexter
 • Du är med och samtalar
 • Delaktighet i arbetet under resan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: