Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning årskurs 8

Skapad 2018-09-16 20:09 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Tal kan skrivas i tre former, decimalform, procentform och bråkform. I det här avsnittet fokuserar vi på att lära oss mer om att räkna med tal i bråkform. Vi kommer även lära oss att skriva och räkna med tal i potensform

Innehåll

Du kommer att lära dig mer om 

 • att göra beräkningar med tal i bråkform
 • tal i potensform
 • grundpotens för att uttrycka stora tal

Vi använder en äldre upplaga av boken som jag kompletterar med arbetsblad och kopior, dessa samlar du i en pärm. För att träna och repetera är det bra att använda  nya upplagans hemsida, där finns filmer, läxor,begreppsträning och mycket mer

Veckoplanering

V.

Lektion

Läxa

34

Fördiagnos

 

 

Uppstart kap 1

 

 

 

 

 35

2.1 Jämför och räkna med bråk

 

 

2.2 Addition och subtraktion av bråk

 

 

 

 

 36

2.3 Multiplikation av bråk

 

 

2.4 Division av bråk

Läxa 1

 

 

 

 37

2.5 Potenser

 

 

Läxförhör onsdag

Läxa 2

 

Repetition

 

 

 

 

38

2.6 Tiopotenser

Läxa 3

 

Blandade uppgifter

 

 

 

 

39 

Blandade Uppgifter

Läxa 4

 

Förmågorna i fokus

 

 

Läxförhör onsdag

 

 

 

 

40 

Diagnos kapitel 1

 

 

Träna tal / utveckla tal

 

 

 

 

41 

Repetition + övningsprov

 

 

Prov kapitel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa / Repetition

 • Läxorna finns i två varianter, bas och "vanlig", du väljer själv vilken du gör. Varannan vecka kommer vi ha ett skriftligt förhör med uppgifter från de läxor som hör till avsnittet. Vi kommer använda de läxor som hör till den nya upplagan av boken, du hittar dem på bokens hemsida under "Elever" - jag har också skrivit ut dem så du kan få dem. Du får själv rätta läxorna.

Diagnos

 • Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

 •        Skriftliga prov
 •        Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: