Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2018-09-16 20:31 i Hallsta skola Norrtälje
Läsning av Monica Zaks "Alex Dogboy".
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med Monica Zaks verklighetsbaserade och gripande bok "Alex Dogboy" om en pojke som lever på gatan i Honduras tillsammans med sina hundar.

Innehåll

Syfte

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv 
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 •  

 

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 
 • Sv 7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 
 •  
 • Sv 7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 
 • Sv 7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 
 • S
 • Sv 7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. 
 • Sv 7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Tidsperiod

Veckorna 36-43,45

Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att läsa boken "Alex Dogboy" tillsammans. Vi kommer att läsa både högt och tyst. Kopplat till läsningen skriver vi också läslogg med några frågor att fundera kring varje vecka. Ibland kommer vi att välja beskrivningar och formuleringar vi läst och öva på att motivera vårt val med stöd i texten. Under läsningens gång har vi också regelbundna samtal kring det vi läst. Vi tittar närmare på bokens författare och passar då på att öva på att söka och sammanställa information från internet. I samband med detta diskuterar vi källor och källkritik.

Visa vad du lärt dig/bedömning

I detta moment bedömer jag:

 • Din läslogg med tankar och reflektionerkring boken.
 • En recension av boken som du skriver när vi läst klart.
 • Ditt muntliga deltagande i klassrummet vid diskussioner kring det vi läst.

Du skriver för hand eller i Word/OneNote efter varje läspass. Ny frågeställning skrivs på tavlan.

Kunskapskrav

Matriser finns nedan.

Matriser

Sv SvA
Läsning av skönlitteratur

Kunskapskrav Svenska och svenska som andraspråk år 9

E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: