Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem, DaVinci - Björkris förskola Ht-18

Skapad 2018-09-17 09:25 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi? 

Kartläggning, självvärdering och underlag       

Det är av stor vikt för oss att skapa en god relation med föräldrarna redan från start, att få dem att känna sig välkomna, trygga och delaktiga i vår verksamhet. Den föräldraaktiva inskolningen ger oss en bra start för att knyta an och lära känna de flesta föräldrar. Vi använder oss mycket av vår mobil för att hålla kontakt med föräldrarna under dagen genom sms, bilder osv, speciellt under inskolningen.

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

Vi vill att våra föräldrar ska känna sig välkomna och trygga när de är på förskolan.

Tillsammans med föräldrarna skapar vi bra rutiner vid hämtning och lämning.

Genom regelbundna samtal och möten skapar vi en möjlighet till dialog där föräldrarna kan vara med och påverka vår verksamhet och få inblick i den.

De så kallade tambursituationerna, det vill säga mötena vid hämtning och lämning är väldigt viktiga för oss, föräldrarna ska känna sig sedda , hörda och väl emottagna när de kommer till förskolan. 

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

Genom att prioritera att ge föräldrar tid vid hämtning och lämning.

Uppmuntra och uppmana dem att ringa eller skicka ett sms om det är något de undrar över under dagen, tex är mitt barn ledset, kan jag ändra hämtningstiden osv.

Skapa tillfällen för möten och samtal via drop-in, utvecklingssamtal osv

Genom bloggen ger vi föräldrarna möjlighet att ta del av vår verksamhet samt vilka tankar och mål vi har med de aktiviteter vi gör.

 

Våra tankar kring inskolningen stödjer vi på det vi läst om Dalli i boken "Förskolans yngsta barn - perspektiv på omsorg, lärande och lek av Ingrid Pramling Samuelsson och Agneta Jonsson (red.). Enligt Pramling Samuelsson och Jonsson menar Dalli att inskolningen är något helt annat för barnen än för den vuxne. Den vuxne fokuserar på separationen mellan barnet och föräldern medan barnet fokuserar på att försöka förstå hur hen ska bete sig och vad hen ska göra i förskolemiljön för att bli en i gruppen. Det är enligt Dalli inte bara viktigt med rutiner och omsorg i förskolan utan även den kommunikation som finns i förskolans vardag och som barnet blir delaktig i. Det är i vår kommunikation som pedagoger ger barnet signaler om att det duger, är lyssnat på, respekterat och kompetent att själv uttrycka sin åsikt och mening med ord eller kroppspråk. 

Att ett gott samarbete mellan förskola och hem är a och o får vi belägg för i samma bok där det står att föräldrarna är barnens viktigaste vuxna, det finns forskning som säger att det är omvårdnaden i det egna hemmet som är viktigast, även om barnet tillbringar stor del av sin vakna tid på förskolan. En förskola med god kvalité utgör ett bra komplement för barn i allmänhet och att förskollärarens viktigaste arbete är att se till att verksamheten flyter på så att barnen känner sig trygga och att deras behov av att ha sina föräldrar som källa till tröst och beskydd är så liten som möjligt under vistelsen på förskolan.

Vi tar också stöd i vårt val av föräldraaktiv inskolning ur denna bok där det står att det är en stor trygghet för barnet att ha sin förälder med sig som en trygg bas under den första perioden av inskolningen men att det oberoende av antal dagar som föräldern deltar sker en ökad stressnivå hos barnet den dagen det lämnas ensamt. De skriver också att barn utvecklar sin anknytningsrelation hierarkiskt, den som varit den fastaste punkten i barnets liv står högst upp på listan och är den barnet helst vill bli tröstat av. Detta gör det svårt för en personal att trösta ett barn när en förälder finns närvarande då föräldern står högre i hierarkin än pedagogen. Utifrån denna forskning tycker vi oss se vikten av en överenskommelse mellan pedagoger och föräldrar vid lämningen så att en fast rutin skapas och det finns möjlighet för alla att känna trygghet. 

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

Uppgifter

  • Slutreflektion ht-18

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: