Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturella veckan 2018

Skapad 2018-09-17 10:10 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Den här mallen används för planering av Internationella veckan. Internationella veckan numera kallad kulturvecka har varit en del av LiCa förskolors verksamhet sedan många år tillbaka. Utgångspunkten var ett arbete som kökspersonal och pedagogisk personal deltog i, utifrån materialet: Friska Barn, vars syfte är att främja goda mat- och rörelsevanor i förskolan. Det arbetet utmynnade i Internationella veckan (HT) och Hälsoveckan (VT). Ett avsnitt i materialet Friska Barn handlar om Seder och Kultur. Följande text är hämtad från materialet: Mat är för de flesta förknippat med känslor som trygghet och gemenskap, men även med annat som till exempel kultur och religion. Matvanor, förhållningssätt och regler kring måltiderna är också något som till viss del »ärvs« som traditioner. Matvanorna är alltså något man i stora drag har gemensamt med sin omgivning. Det finns något vi kan kalla svensk matkultur, thailändsk matkultur, somalisk matkultur med mera. Orsakerna till dessa skillnader är naturligtvis många, men religionen och tillgången på mat är bland de viktigaste. LiCa förskolor vill med en gemensam planering som utgångspunkt lyfta olika kulturer. Detta arbete kan se olika ut på avdelningarna.

Innehåll

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -  Att utveckla tankar kring seder och kulturer genom samtal om bl.a. mat, boende, kläder, färdmedel och hushåll.

Mål -
Målet med veckan är att lyfta olika seder och kulturer och genom litteratur bekanta oss med olika barns vardag.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar i samtal kring seder och kulturer.
Reflekterar över olika kulturer, utfrån pedagogiskt valt material.
Visar ntresse för olika kulturer.

 

Metod - Vi bekantar oss med barnen i boken "En dag i livet". Barnen finns kopierade så vi kan titta och utforska dem tillsammans. Vi har flaggor på de olika länderna och har en bild på hur landet ser ut. Vi har en jordglob närvarande för att kunna se och upptäcka.

DAG 1: HÄR BOR JAG, vi visar bilder på hur barnen bor och tillsammans ritar vi med tusch på ett vitt papper hur vi själva bor. Vi gör en ram av en tuschpenna som markör. Dokumentation sätts upp tillsammans med bilder från barnens egna hus.

DAG 2: KLÄDER TILL FÖRSKOLAN, barnen får se de olika barnens kläder till skolan. Vi reflekterar över hur våra kläder ser ut, barnen får klippa ut de klädesplagg de tycker är relevanta, vi tar en glass pinne och sätter upp vårt ansikte och våra kläder och skapar en papperdocka.

DAG 3: VAD ÄTER VI TILL FRUKOST, vi samtalar om de olika frukostvanor vi har och barnen får klippa ut färdiga bilder på frukostval och klistra på en bild och berätta om sin egna frukost.

DAG 4: HUR TAR JAG MIG TILL FÖRSKOLAN, Vi skriver ut bilder på olika bilar och färger, barnen får sedan klistra upp bilden och rita vem som lämnar dem. Vad åker barnen förbi på vägen? De får berätta.

DAG 5: VAD FÅR VI HJÄLPA TILL MED HEMMA?, Fota när barnen visar vad de får hjälpa till med hemma, kanske sopar dem. Skriv ut och klistra upp på färgat papper. Låt barnen dekorera.

Förutsättningar - En veckas arbete, ateljen, 1-5 år.

Dokumentation - Vi skapar som dokumentation och skriver ned barnens kommentarer.

 

Förberedelser, Kopierat material från boken, förberett de olika dagarnas moment samt läst bokens innehåll för att göra aktiviteterna betydelsefulla.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: