Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd ht 2019

Skapad 2018-09-17 10:53 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Designa, utforma och framställa STREET ART-ASK Under höstterminen i år 7 skall du designa, utforma och framställa en ask i hårda och mjuka material, där ett street art-motiv skall löpa från ett lock med textila material och ner på aske.

Innehåll

Förmågor

    Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,

    verktyg och hantverkstekniker.

    Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och

    utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

    Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika

    begrepp.

    Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Centralt innehåll

    Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

    Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur det påverkar oss.

    Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering

    och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

    Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett

    säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Lärandemål

Du ska designa en produkt och fundera över :

·      vilket/vilka material och tekniker du skall använda

·      vilken storlek asken skall ha

·      vilket street art-motiv du skall arbeta med

Du skall också med ord och bild beskriva och motivera dina val som du gör i ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete.   

Loggboken i Google Classroom är ett bra verktyg för detta.

 

Undervisning

Du kommer att arbeta praktiskt på lektionerna med

·      inspiration, diskutera olika idéer och planering

·      personlig handledning och gemensamma genomgångar under arbetets gång

·      skriva arbetsloggbok

·      utvärdering

 

Du skall göra minst ett förslag på en ask och ett street art-motiv.

Gör en skiss/ritning så utförlig som möjlig dvs. rita din produkt från olika håll, skriv och berätta hur tänker olika lösningar.

 

Använd dig av dina tidigare slöjdkunskaper och försök att få nya utmaningar i

arbete.

                     

Bedömningsunderlag

·      Hur du i text och bild presenterar dina idéer.

·      Din förmåga till kreativt skapande.

·      Din förmåga att framställa en produkt med hjälp av tidigare erfarenheter och nya kunskaper, verktyg/redskap och maskiner.

·      Hur du väljer och motiverar dit tillvägagångssätt i ditt arbete.

·      Din förmåga att dokumentera ditt arbete, skriftligt eller muntligt, där du använder dig av slöjdspecifika begrepp.

·      Din förmåga att utvärdera ditt arbete.

 

                 

 

                            

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: