👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik/Krafter ht 2018

Skapad 2018-09-17 13:05 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Fysik
I det här området kommer vi titta lite närmre på de krafter som bygger upp vår värld och som är inblandade i vanliga energiomvandlingar. Information i arbetsområdet förmedlas genom genomgångar, laborationer och filmer.

Innehåll

Begrepp vi kommer arbeta med

 • Newtons rörelselagar
 • Kraft och motkraft
 • Tyngdkraft och gravitation
 • Massa, tyngd, vikt
 • Tyngdpunkt
 • (Tryck, ev kort om Lyfttryck och Vattentryck)
 • Hastighet, fart, acceleration
 • Friktion/luftmotstånd
 • Fritt fall och gränshastighet
 • Energi, Arbete och Effekt

När vi är klara med området (till provet) behöver ni förstå begreppen ovan och hur man använder dem för att förklara olika händelser i vardagen. Som t ex varför ett föremål faller, hur krafter påverkar attraktioner på Gröna Lund eller hur mycket kraft som behövs för att förflytta något.

Sidor i boken

Repetition

 • Massa s 30 - 32
 • Energi s 142 - 146

Nytt

 • Kap 6 - Kraft och tryck, s 108 - 125
 • Kap 7 - Rörelse, s 126 - 141
 • Delar av Kap 8 - Arbete och effekt - s 150 - 153

Uppgifter

 • Test

 • Prov Mekanik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Mekanik ht 2018

E
C
A
Teorier och begrepp
Du förstår de viktigaste begreppen och kan använda dem för att förklara hur vissa föremål påverkas av krafter.
-
Du har mycket god förståelse för begreppen i arbetsområdet och kan förklara vad de betyder och hur de används korrekt. Du kan koppla begreppen till Newtons tre rörelselagar och förklara hur föremål påverkas av olika krafter, både vid observationer och för att förutse olika teoretiska händelseförlopp.
Granska, kommunicera, ta ställning
Du ställer relevanta frågor som hjälper dig och andra att förstå innehållet i undervisningen. Du bemöter andras frågor och påståenden med hjälp av några av dina kunskaper från fysiken. Du kan göra en presentation av en ställd fråga inför klassen som svarar på frågeställningen.
-
Du är delaktig i flera samtal och inlärningssituationer där du hjälper andra att förstå och använda begreppen vi arbetar med samt frågar för att utveckla dina kunskaper ytterligare. Du visar öppenhet för nya tankar och idéer och kan bygga vidare på dem med hjälp av teorier från området. Du kan med relevant teori förklara relativt komplexa frågeställningar på ett tydligt sätt, så det är enkelt för andra att förstå vad du menar.

Systematiska undersökningar

E
C
A
Planera
Du deltar aktivt i planering av en undersökning och konstruerar en instruktion och en enkel tabell.
-
Du visar att du kan skapa en tydlig planering som är enkel att följa, med så få variabler som möjligt. Du gör även innan arbetet en analys av ev felkällor som du planerar efter. Korrekta tabeller med huvud, enheter och lämpliga kolumner.
Genomföra
Du är delaktig i själva genomförandet av en systematisk undersökning.
-
Du bidrar till att genomförandet av undersökningen blir så exakt som möjligt genom, att noggrant följa planering och samtidigt vara uppmärksam på felkällor som uppstår.
Dokumentera
Du antecknar resultat och besvarar frågeställningen.
-
Du gör tydliga anteckningar där du skiljer på observationer och tolkningar.
Utvärdera
Du formulerar en utvärdering av försöket med något/några exempel på felkällor.
-
Du formulerar en tydlig utvärdering av försöket där du beskriver vilka felkällor som fanns i ert specifika försök, samt förmedlar hur dessa kan påverka tillförlitligheten i undersökningen.