Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Tröjor med budskap

Skapad 2018-09-17 13:16 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 8 Slöjd
I det här arbetsområdet ska du tillverka en tröja med ett budskap på. Du kommer att arbeta med maskinsömnad och textiltryck. Vad vill du uttrycka med de kläder du bär?

Innehåll

Innehåll:

Genomgångarna kommer att handla om:
budskap och symboler, vad kläder kan uttrycka och signalera
klädsömnad och olika tröjmodeller
textiltryck med schablon

Ditt praktiska arbete kommer innehålla:
planera och skissa, välja modell, budskap och tyg
Klippa till och se en tröja
Trycka ditt budskap
Skriva loggbok där du dokumenterar in slöjdprocess
Redovisning
 
 
Förmågor i fokus:

Formge och framställa slöjdföremål i trikåtyg.
Använda instruktioner.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.  
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. 
Att komma framåt i sitt arbete.
Att ge omdömen om arbetsprocessen i loggboken och då använda slöjdspecifika begrepp.
Att kunna tolka kläders uttryck och kunna föra resonemang kring egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

Genomförande:

Genomgångar
Praktiskt arbete
Redovisning i loggbok
Redovisning/Uppvisning av det praktiska arbetet

 

Redovisning:

Er loggbok skriver ni i OneNote. Där ska också foton läggas in.
Det praktiska arbetet ska också visas upp i någon form av uppvisning eller utställning. Vad sägs om en modevisning?

 

Tidsplan:

Start vecka 35

Vi räknar med att detta projekt kan ta ända fram till december.

Loggbokens tre delar ska dock vara klara med jämna mellanrum. Vi sätter mindre delmål/deadlines för varje kapitel.

 

Uppgifter

  • Tröja och loggbok

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7-9

Lägre nivå
Högre nivå
1. Slöjdföremål
Eleven kan formge och framställa olika slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
2. Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
3. Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bidrar till att utveckla idéer.
Kan utveckla idéer.
Kan utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
5. Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva.
Eleven kan pröva och ompröva.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva.
6. Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ/arbetssätt som leder framåt.
Bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Formulerar och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt
7. Analysera och värdera
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge enkla omdömen, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge utvecklade omdömen, med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen, med god användning av slöjdspecifika begrepp.
8. Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
För välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: