👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids: Veckans aktiviteter i 3A

Skapad 2018-09-17 13:23 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Fritidshem
Grundskola F – 3 Svenska Idrott och hälsa Engelska Musik Teknik Matematik Biologi
Varje vecka erbjuder vi olika aktiviter. Aktiviteten är kopplad till en viss dag i veckan. Smådetaljerna kring exakt vilken lek/aktivitet det är får eleverna veta varje måndag.

Innehåll

MÅL:

- Att utveckla sin sociala kompetens
- Att få prova, erfara och utveckla diverse kunskaper
- Att få skapa och utveckla sina idéer
- Att lära sig ta hand om sig själv, exempelvis genom att röra på sig.
- Utveckla sin kreativitet.

ARBETETS INNEHÅLL:

Måndag: iPad
- Vi spelar spel, provar oss fram i olika program och appar, vi använder tjänster som garageband för att skapa låtar, vi använder videos för att ta reda på hur man gör vissa saker eller för att exempelvis lära oss en specifik dans.
Tisdag: Rörelseaktivitet
- Vi lär oss olika lekar och sporter, vi lär oss regler, vi lär oss hur man kommunicerar med varandra, vi rör på oss, vi lär oss om hur viktigt rörelse är för vår hälsa.
Onsdag: Kabaré
- Vi lär oss om våra olikheter, vi tar reda på vad vi är bra på, vi utvecklar vårt sociala samspel, vi övar på att samla information, vi syr, vi övar på teater, vi sjunger, vi spelar instrument, vi övar på att tala inför grupp, vi övar på att uttrycka vad vi behöver hjälp med så att vi kommer vidare. 
Torsdag: Pyssel och knåp
- Vi lär oss om olika material, vi får kunskaper om skapande på olika sätt.
Fredag: Avslappning i form av spa, massage eller yoga.
- Vi lär oss om vikten av att vila, vi tränar på turtagning, vi övar på att samtala, vi övar på att skapa relationer, vi övar på att ha empati och förståelse. 
Övriga aktiviter som sker parallellt:
Utevistelse (rast), vila, bakning, läsning, samtal, lekar, sällskapsspel, rollekar, turtagning och desto mer.

ARBETSSÄTT OCH REDOVISNINGSFORM:

- Nästan alla pedagoger håller en aktivitet under veckan.
- Vi informerar muntligt om veckans aktiviteter.
- Vi skriver upp veckans aktiviteter på tavlor och dörrar.

BEDÖMNING:

- Vi bedömer flytande genom att analysera våra elever när de är aktiva i en aktivitet. 
- Vi (fritidspedagogerna) bedömer genom att träffas en gång i veckan och prata om elevernas mående samt talar om hur vi går vidare med elever som behöver hjälp för att utvecklas.
- Vi bedömer genom samtal med eleverna kring vad de vill göra och vilka behov de har.
- Genom detta formar vi verksamheten efter eleverna.

REFLEKTION:

- Är eleverna intresserade av våra aktiviteter?
- Vilka elever är aldrig med och hur får vi med dem?
- Arbetar vi med fritidshemmets centrala innehåll?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -