Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden/ Lärande miljön Blåklockan HT2019

Skapad 2018-09-17 13:47 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Nu i början på terminen har vi extra mycket fokus på att få våra nya barn och vårdnadshavare trygga på förskolan. Vi vill även att de barn och vårdnadshavare som varit på Blåklockan sedan tidigare ska känna att våra rutiner och verksamhet känns fortsatt trygg och rolig. Barngruppen delas i mindre grupper för att vi pedagoger lättare ska kunna tillgodose varje barns behov, viktigt att alla barn blir sedda och lyssnade på. Genom förskolans förhållningssätt påvisar vi och gör tydligt att alla barn och vuxna har ett lika värde. Vi utgår från det som står läroplanens kapitel om Normer och värden.

Innehåll

Var är vi?

Nystart på terminen med en ny barngrupp. 

Alla ska lära känna varandra, våra regler och rutiner, förhållningssätt, hur är vi mot varandra och vår miljö.

Vart ska vi? Läroplans mål : utvecklingsområde utifrån UFB

       Lpfö/18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

                     - Förmåga att upptäcka,reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

                     - Respekt och förståelse för varandras värde ( gäller pedagoger, barn och vårdnadshavare.)

                     - Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra-

 • Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig trygga.
 • Vi vill att alla ska känna sig respekterade i gruppen.
 • Vi vill att alla ska känna sig värdefulla.
 • Det ska vara roligt att komma till Blåklockan.
 • Vi vill lära oss saker tillsammans.
 •  

Hur gör vi?

I vårt arbete med Normer och värden utgår vi från det som står i Läroplanen i kapitlet Normer och Värden:

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska simulera barns utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg." (LPFÖ 98/16)

 

Det viktigaste för oss på Blåklockan är att alla barn ska känna sig trygga, respekterade och känna sig värdefulla.

Vi vill också att vårdnadshavarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn på Blåklockan och vi vill ha en god dialog med föräldrarna.

Vi vill att föräldrarna känner att de kan ta upp vad som helst med oss i personalen. Vi vill att föräldrarna känner sig välkomna att komma med förslag och synpunkter utifrån sitt barns intresse.

 

Vi jobbar just nu med att få alla barn och föräldrar att känna sig trygga.

Vi anpassar oss och försöker tillgodose alla barns behov på bästa sätt.

Under inskolningen för vi dialog med föräldrarna om vad just deras barn tycker om.

Under inskolningen lär vi känna barnen och sedan planerar vi vår verksamhet utifrån barnens intressen.

Vi delar ofta upp oss i mindre grupper för att barnen ska få vara i ett mindre sammanhang.

Lite i taget introducerar vi barnen för nya material och miljöer där vi kan utforska och lära oss tillsammans, genom att vi är medforskande pedagoger.

 

 

Hur blev det?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: