Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Synen - Geometrimemory

Skapad 2018-09-17 14:02 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Två kamrater sätter sig rygg mot rygg med samma antal klossar. Den ena kamraten kommer bygga en konstruktion som den andre kamraten ska försöka bygga upp genom kamratens instruktioner.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

I vår grupp har vi utgått ifrån kroppens sinnen när vi skapat våra samlingsaktiviteter. Denna aktivitet utgår från vår syn och utmanar barnen att kunna se, beskriva och förklara.

 

Mål

Genom att låta barnen själva bygga och beskriva ger vi dom möjlighet att själva få konstruera ett bygge av önskad svårighetsgrad samtidigt som man tränar sitt ordförråd, sina kunskaper om geometriska former och sätt att beskriva.

 

Metod

Två kamrater sätter sig med ryggen mot varandra så att de inte kan se. De får tio likadana klossar av olika storlek, färg och form (Pedagogen kan med fördel förklara de olika former, färger och prepositioner innan samlingen sätter igång)

Kamrat 1 får använda fem av klossarna för att bygga en valfri konstruktion, på höjden eller på bredden. När kamrat 1 är färdig får hen förklara för kamrat 2 hur konstruktionen ser ut. Kamrat 2 får som uppgift att försöka kopiera den andres bygge utan att titta. När man beskrivit färdigt får både titta på varandras konstruktioner och avgöra om de blev lika eller inte. Vilka skillnader uppstod och var det något man inte förstod?

förslag på former: triangel, kub, cylinder, rätblock,

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: