👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-09-17 14:28 i St Mellby skola Alingsås
Arbete om rymden ht 2018 för åk 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
I NO-ämnet kommer du i temaområdet rymden att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Vi kommer också att prata om vårt solsystem och lära oss lite om de andra planeterna.

Innehåll

Ämne: NO ( Formell del )

Arbetsområde: Rymden

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Syfte:

Ämne: NO ( Elev del )

Arbetsområde: Rymden

I temaområdet rymden kommer du att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Vi kommer också att lära oss om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen.

Du kommer att få höra berättelser om vad man trodde och tänkte om rymden förr i tiden. 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna beskriva och förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Du ska kunna beskriva månens olika faser.
 • Du ska känna igen några stjärnbilder.
 • Du ska veta att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
 • Du ska enkelt kunna observera månen och stjärnorna.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • beskriva månens olika faser och genom att rita och berätta.
 • känna igen några stjärnbilder och kunna namnge dem.
 • förklara att stjärnhimlen vid olika tider på året ser olika ut.
 • observera månen och stjärnorna och enkelt dokumentera detta.
 • använda följande begrepp: Månen och jordens rörelser, månfaser och planeternas namn.

Undervisning:

 • Vi läser och gör undersökningar kring jordens, solens och månens rörelse, genom ex. Unga Fakta och faktaböcker.
 • Vi tittar på månens faser.
 • Vi studerar stjärnhimlen och olika stjärnbilder på bild och om det blir möjligt i verkligheten.
 • Vi kommer också se olika filmer som handlar om universum.
 • Vi kommer bl.a. att måla din stjärnhimmel, planeterna och månens faser.
 • Du kommer att fördjupa dig i någon av Vintergatans himlakroppar, du ska söka information och redovisa vad du har kommit fram till.

Uppgifter

 • Min nya fakta om rymden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3