👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2018-09-17 15:16 i Björkås särskola Ludvika
Grundsärskola 2 – 3 Samhällsorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig mänskliga rättigheter, barns rättigheter, varför regler behövs, hur man är en bra kompis och hur demokrati fungerar.

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vad?

Du kommer att:

 • få lära dig om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
 • få lära dig varför normer och regler behövs.
 • lära dig hur man är en bra kompis.
 • lära dig hur demokrati fungerar.

Hur?

Du kommer att få:

 • se hur människor har det i andra länder genom att titta på bilder och se filmer.
 • arbeta med FN:s barnkonvention.
 • diskutera varför regler behövs.
 • vara med och skriva klassens regler.
 • vara med och diskutera Björkås  särskolas värdegrund och regler.
 • vara med och diskutera hur man är en bra kompis.
 • delta i klassråd för att lära dig hur klassråd och elevråd fungerar.

Varför?

För att du ska:

 • förstå att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter.
 • förstå varför regler finns och förstå varför det är viktigt att följa dem.
 • vara en bra kompis.
 • förstå hur man bestämmer tillsammans.
 • förstå att alla inte behöver tycka likadant, att vi har rätt att tycka och tänka olika.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på några av barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention.
 • ge exempel på några mänskliga rättigheter.
 • delta i gemensamma diskussioner om regler och ge exempel på varför de kan behövas.
 • delta i diskussioner kring hur klassråd organiseras och genomförs.

Begrepp

demokrati, protokoll, dagordning, ordförande, sekreterare, omröstning, åsikt, FN, barnkonventionen

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3