👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget och min familj

Skapad 2018-09-17 15:17 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Grovplanering till våren -19 Avdelningen Utforskaren består av ny personal och några nya barn till gruppen. Vi vill lära känna varandra och låta barnen få en förståelse vad familjen består av och dess olikheter.

Innehåll

Nuläge

I dagsläget är vi en grupp som är ny för varandra, två nya fröknar och nya barn. Vi vill starta upp med ett långsiktigt tema där vi lär oss om Jaget och familjen. Med nya namn till barngruppen behöver vi öva varandras namn och öka ordförråden. 

I våra vardagliga rutiner:

 Vi har bild på barn och fröknar och allas namnbrickor vid samlingen då vi benämner samtliga varje dag oavsett när- och frånvaro. 

 På varje barns matplats på bordet sitter deras namn för att de ska öva för att känna igen sin namnbild vid flera tillfällen.

 På samlingen har samtliga barn en bestämd placering med bild och namn för att upprepa övningen med sitt eget och andra barns namn och bild. 

Aktiviteter i verksamheten som syftar till Jaget och familjen:

 Vi pratade om familjen vid en samling och lät barnen rita och benämna sin familj. Detta tänker vi följa upp längre fram och be barnen återigen rita sin familj.

 Vi pratar kärlek

 Framåt i tiden gå och besöka barnens hus

 Vi behöver jobba med hur man är en bra kompis

 Vi behöver öka barnens ordförråd så de kan uttrycka sig och känna sig trygga

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016